top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Úspěšné pokračování projektu „Adoptuj mělnický strom“

MĚLNÍK - Město Mělník ve spolupráci se spolkem P.U.N.K. (park-ulice-náměstí-krajina) pokračovalo i v roce 2020 s projektem - Adoptuj mělnický strom - a připravilo opět seznam 30 kusů stromů k „adopci“. Ze strany mělnické veřejnosti byl o tento projekt opět veliký zájem a během jednoho týdne od uveřejnění výzvy byly všechny stromy rezervovány.

Na přelomu listopadu a prosince provedly firmy Martin Hnilica s.r.o. a Mělnická zeleň s.r.o. odbornou výsadbu a následně byly jednotlivé stromy označeny pamětními tabulkami.


Zatímco v předchozím roce se hlavní pozornost zaměřila na doplnění aleje lip srdčitých v Sadech na Polabí, tak letošní program měl za hlavní cíl zahájení obnovy aleje na Pražské ulici. Stávající břízy bělokoré se totiž velmi těžko přizpůsobují současnému suššímu klima, a proto odborníci z Komise životního prostředí rozhodli o založení aleje s novým druhem stromů. Jako nejvhodnější byly vybrány platany javorolisté. Velmi symbolická výsadba pak proběhla u MŠ Wolkerova, kde oddíl Junák vysadil novou lípu srdčitou a navázal tak na své předchůdce, kteří zde provedli výsadbu tří kusů lip již v roce 1968.

Chceme ještě jednou velice poděkovat všem, kteří se do tohoto projektu zapojili a rozhodli se tak vyjádřit svůj pozitivní vztah k městu, ve kterém žijí, životnímu prostředí a zároveň přenechat odkaz budoucím generacím.


Pro rok 2021 plánujeme další pokračování projektu, a proto bude opět připraven seznam cca 20 - 30 kusů stromů k „adopci“, na území našeho města. Velice také uvítáme podněty na místa, kde by nové stromy případně mohly být vysazeny. Své návrhy prosím zasílejte na adresu: adopcestromut@punkmelnik.cz.

Klára Dědová, Jiří Dohnal

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page