top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Ústav živočišné fyziologie a genetiky získal ocenění za excelentní péči o lidské zdroje

LIBĚCHOV - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se dne 3. 5. 2021 zařadil mezi špičkové vědecké instituce, kterým se podařilo získat ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award, a je tak teprve šestým pracovištěm Akademie věd, který toto prestižní mezinárodně uznávané ocenění v oblasti lidských zdrojů získal.Současná věda je multioborová a propojená, a s tím souvisí zásadní potřeba mezinárodní spolupráce, jak na personální, tak finanční úrovni. „Toto ocenění přináší našemu pracovišti zvýšení prestiže mezi zahraničními institucemi“, popisuje význam ocenění Michal Kubelka, ředitel pracoviště. „Reflektuje skutečnost, že pracovní podmínky u nás budou zcela srovnatelné s podmínkami vědeckých institucí kdekoli v Evropské unii. Naším ideálem je dosáhnout stavu, aby nově příchozí zahraniční pracovník nepoznal změnu podmínek při přechodu na naše pracoviště.“ doplňuje Michal Kubelka.


Jan Kopečný, zástupce ředitele pro vědu, si od ocenění HR Award slibuje zvýšení kvality péče o všechny zaměstnance a jejich profesního růstu. „Excelentní věda je postavena na práci celých týmů pod vedením špičkových expertů a nastavení atraktivního prostředí pro rozvoj nadějných vědců a vědkyň. Zaměřujeme se proto na vytvoření zajímavějších, mezinárodně srovnatelných podmínek pro kvalitní vědeckou práci, profesní růst všech zaměstnanců a zároveň sladění soukromého a profesního života“ popisuje Jan Kopečný konkrétní strategii pracoviště v oblasti lidských zdrojů. K tomu pomůže i nově budovaná grantová ústavní podpora. „Výsledkem je stále rostoucí podíl zahraničních pracovníků v ústavu, který je indikátorem zvýšení mezinárodní prestiže ÚŽFG“ dodává Jan Kopečný.

Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným a univerzitním pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování pracovních podmínek a personálního rozvoje zaměstnanců v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. HR Award získalo již téměř 600 evropských výzkumných ústavů a univerzit. V České republice je držitelem ocenění dosud 35 institucí a další o něj usilují. Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) doporučuje Evropská komise již od roku 2005. Od roku 2020 se k tomuto procesu připojil také ÚŽFG zahájením realizace projektu s názvem „Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Získáním ocenění však práce nekončí.

„Čeká nás náročné několikaleté období hodnocení a plnění nastavených opatření a plánů, včetně osobní kontroly hodnotitelů z Evropské komise“ popisuje další fáze projektu Linda Sedláková, HR manažerka projektu. Během realizace projektu jsou vytvářeny strategické dokumenty, které jsou v souladu s principy Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Udělení ocenění považuje vedení ústavu za milník v realizačním období projektu. „Věřím, že se našemu pracovišti podaří HR award zúročit v maximální míře“ dodává Jan Kopečný.

Více informací o procesu HRS4R, jeho realizaci na ÚŽFG je k dispozici ZDE.


Barbora Vošlajerová, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR


4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page