top of page
  • Marta Dušková

Částečná uzavírka silnice I/9 v Liběchově

Od pondělí 21. března pokračují stavební práce na rekonstrukci silnice 1/9 v Liběchově.

Provoz bude řízen kyvadlově semafory od odbočky z ulice Kokořínská až po obec Želízy. Práce by podle Ředitelství silnic a dálnic by měly být podle harmonogramu dokončeny do poloviny června 2022.


Uzavřený úsek, vedení provozu: č. I/9 v km staničení cca 31,497 – 32,756, práce budou probíhat po etapách, bude vytvořeno standardní pracovní místo zúžením vozovky na jeden jízdní pruh, provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu (s řízením SSZ - použití semaforové soupravy, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky upravovat signální plán SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy), v jednom jízdním pruhu silnice č. I/9 v minimální šíři 3,25 m. V době 07:00 -18:00 hodin, bude SSZ nahrazeno regulovčíky, kteří budou dopravu řídit pro zajištění větší kapacity zúžené komunikace.


Všechny podrobné informace k uzavírce spolu s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje jsou zveřejněny na www.libechov.cz.


117 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page