top of page
 • Marta Dušková

Česká republika nebo Česko?

Oba tvary názvu země jsou správné, jen je třeba dbát na funkční rozlišení. Krátký, tedy zeměpisný a i formální, politický název země je v obou případech oficiálními názvy státu. Názvy Česká republika i Česko v češtině jsou dlouhodobě zaneseny v databázích OSN.Formální neboli politický název Česká republika je nutné používat v mezinárodních smlouvách, v různých memorandech či oficiálních dokumentech, kde používají formální název i další státy, které jsou smluvními stranami.


Krátký název je vhodné používat:

 • všude tam, kde i ostatní státy používají krátký název, tedy například v seznamech členských států mezinárodních organizací na webových stránkách a na jmenovkách v jednacích místnostech,

 • všude tam, kde my sami pro ostatní státy přirozeně používáme krátké názvy,

 • u komerčně a ekonomicky zaměřených akcí (mezinárodní výstavy, veletrhy, obchodní a destinační marketing země),

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,

 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,

 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v rozhovorech pro média, v geografických materiálech (mapy, atlasy),

 • na sociálních sítích,

 • v materiálech, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,

 • v tiskových materiálech soukromých subjektů, jejich propagačních tiskovinách apod.


Ve sportovním prostředí je vhodný většinou krátký název Česko. Formální název země Česká republika je vhodné používat v rámci mezinárodních sportovních smluv.Krátký název státu je možné pak použít:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,

 • na výsledkových listinách,

 • při sportovních komentářích a interview v médiích,

 • na jmenovkách zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech,

 • na sociálních sítích,

 • na webových stránkách,

 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.


Oficiální překlady názvu Česko jsou v databázi OSN, nejsou to překlady do všech jazyků.


Čeština Česko

Angličtina Czechia

Francouzština Tchéquie (la)

Španělština Chequia

Ruština Чехия

Arabština تشيكيا

Čínština 捷克


Podrobné informace k oficiálním názvům země jsou zveřejněny na webu Ministerstva zahraničí Jak na „Česko“ v zahraničí? | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (gov.cz).


40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page