top of page
  • Marta Dušková

Šetření Životní podmínky ČR 2024

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách pod názvem Životní podmínky 2024 a letos šetření začíná 3. února a končí 23. června. Proškolení tazatelé při šetření osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností po celé republice.

Cílem šetření je získání dlouhodobě srovnatelných údajů pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel a získání dat pro určení ukazatelů peněžní a materiální chudoby.


Někteří z respondentů jsou do šetření o životních podmínkách jsou zapojeni již z předchozích let. Poprvé bude letos osloveno 4 750 domácností.


Při oslovení vybraných domácností se tazatelé musí prokázat průkazem tazatele statistického zjišťování, který ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem je opravňuje k provedení šetření. Totožnost tazatele je možné si ověřit zde Ověření tazatele | ČSÚ (czso.cz). Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů, která jsou chráněna za zákona.


Podrobné informace k šetření na webu ČSÚ Šetření Životní podmínky ČR 2024 | ČSÚ (czso.cz).

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page