top of page
  • Marta Dušková

Škola v Kralupech nad Vltavou se sloučí se školou v Neratovicích a vznikne neratovická škola

V pondělí 29. listopadu rozhodlo zastupitelstvo Středočeského kraje o sloučení škol. SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se od nového školního roku sloučí se SOŠ a SOU Neratovice.

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se od nového školního roku sloučí se SOŠ a SOU Neratovice. Nástupnickou organizací bude neratovická škola. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo.


„Ačkoliv je slučování škol nepopulární, nelze jej donekonečna odkládat. Krajské školství je dlouhodobě zanedbávané, protože nikdo před námi nechtěl riskovat nevoli občanů, která je s optimalizací vždycky spojena. Lidsky samozřejmě rozumím tomu, že měnit školu v průběhu studia není příjemné a komfortní, ale z pohledu Kraje coby řádného hospodáře nemáme jinou možnost,“ řekl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Milan Vácha (STAN).


Kralupskou školu s kapacitou zhruba 500 žáků navštěvuje aktuálně 133 žáků, v některých ročnících není ani jeden student. Areál kralupského učiliště zahrnuje komplex budov, které jsou ve špatném technickém stavu. Opravy by podle odhadů vyšly na desítky až stovky milionů korun. „Vzhledem k dlouhodobé nízké naplněnosti školy, demografickému vývoji i stavu objektů jsme proto rozhodli o tom, že se kralupská škola k 1. 9. 2022 sloučí s neratovickou. O areál SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou již předběžně projevilo zájem město Kralupy nad Vltavou. „Školský areál bychom chtěli po rekonstrukci využít pro potřeby základního školství, čímž bychom vyřešili v budoucnu nedostatečné kapacity v tomto typu zařízení na území města. Jsme přesvědčeni, že by to pomohlo i situaci v rámci území ORP,“ uvedl starosta Kralup nad Vltavou Marek Czechmann.


„Hned v prosinci máme v plánu setkání se zaměstnanci kralupské školy, stejně jako s rodiči. Chceme jim vysvětlit další kroky a jsme připraveni odpovídat na všechny dotazy. Sloučení škol přišlo po zralé úvaze a na základě jasných a průkazných analýz. Řešili jsme dlouhodobý zájem o obory, naplněnost ročníků, naddimenzované reálné kapacity středních škol v okrese Mělník, vzdělávací nabídku z hlediska struktury vyučovaných oborů v rámci okresu a měst, ale i kvalitu vzdělávání na základě úspěšnosti u maturit. A již zmiňovaný technický stav budov. Na základě všech výsledků jsme dospěli k tomu, že sloučení školy a stanovení neratovického SOŠ a SOU coby nástupnické organizace bude tím nejlepším řešením,“ uzavřel radní Vácha. Zařízení z Kralup, včetně např. zmodernizovaného vybavení pro výuku chemie, bude využito v neratovické škole.


Ředitelka SOŠ a SOU Neratovice Marcela Hrejsová k rozhodnutí zastupitelstva říká: „Chápu, že dnešní rozhodnutí krajského zastupitelstva mohou někteří vnímat negativně, ale mohu ujistit všechny zaměstnance kralupské školy, žáky a jejich rodiče, že udělám vše pro to, aby sloučení proběhlo hladce a aby změnu s odstupem času hodnotili pozitivně. Zájem o úzkou spolupráci při vzdělávání mladých chemiků potvrdila i neratovická Spolana, která sídlí v sousedství naší školy.“128 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page