top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Žáci z Neratovic pomohli rybářům vysadit do Labe metrák ryb

Tradiční vypouštění ryb do Labe v Neratovicích si ani letos na jaře nenechali ujít žáci místních základních škol. Ti ve spolupráci s neratovickými rybáři vysadili do největšího českého vodního toku přibližně 100 kilogramů různých druhů ryb a již nyní se těší na podzimní kolo, pro které už v sádkách vyrůstá půl metráku fascinujících vodních tvorů.

Vysazování ryb do Labe podporuje již devátým rokem neratovická společnost Spolana, která je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Spolana se tímto projektem podílí na obnově rybí populace v Labi, která je nezbytná pro zlepšování ekosystému v této významné řece. Na projektu se kromě Spolany podílí také Český rybářský svaz a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Organizátoři akce se zajímavými aktivitami snaží probouzet u dětí ze základních škol zájem o životní prostředí a jeho ochranu. V rámci ekologického programu bylo v uplynulých letech vypuštěno do Labe již 7,5 tun ryb v hodnotě více než 500 tisíc korun.


„Máme velkou radost, že můžeme i nadále podporovat projekt zarybňování Labe ve spolupráci s místními rybáři a za účasti žáků základních škol, pro které je celá akce zajímavým zpestřením a rozšířením výuky,“ říká Miroslav Falta, jednatel Spolany, a dodává: „Ryby do Labe vypouštíme dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, a to v těsné blízkosti areálu Spolana v Neratovicích. A po celý rok se důsledně staráme, aby námi vypouštěné ryby mohly žít v čisté vodě. Podobným způsobem se snažíme pečovat o životní prostředí v našem regionu i v dalších dlouhodobých projektech, ať se jedná o chov včel medonosných v našem výrobním areálu nebo o podporu hnízdění sokolů stěhovavých.“

„Letos jsme pro jarní vysazování ryb do Labe připravili jeden metrák ryb, převážně kapra obecného, a pro podzimní zarybňovací kolo počítáme s dalšími pěti metráky ryb – mezi nimi budou i dravé ryby, třeba štiky. Děti jsme seznámili s mnoha dalšími druhy ryb a vodních živočichů, kteří žijí v českých řekách a na jejich březích. V okolí Spolany má totiž svůj domov také řada druhů ohrožených ptáků a obojživelníků, což svědčí o tom, že je zde zdravé životní prostředí,“ shrnuje akci Vladimír Náhlovský, předseda Českého rybářského svazu Neratovice. Neratovičtí rybáři prozradili dětem spoustu zajímavostí ze života ryb, čím se živí a jak je rozpoznat.


„Je velký rozdíl mezi tím, když se dítě setká s rybou jen na obrázku v učebnici nebo když ji může živou vzít do rukou a vypustit ji do vody a pak ji pozorovat, jak plave a hledá si například úkryt,“ připomíná velký přínos podobných akcí vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Martina Černá, která se svým týmem pro žáky neratovických základních škol připravila zajímavý doprovodný program, v němž získávali povědomí o významu ochrany životního prostředí a především vody. Mezi probíraná témata patřilo například měření pH a teploty místní vody a také vodní zvukové hádanky.

Celkem bylo do Labe díky společnosti ORLEN Unipetrol vysazeno již 7,5 tun ryb a to od roku 2014. Vysazování ryb je jednou z vícero aktivit, jimiž společnost Spolana podporuje životního prostředí ve svém okolí. Ve Spolaně se také starají o ohrožené sokoly stěhovavé sídlící přímo v areálu a chovají zde i včely, jejichž med je každoročně oceňován nejvyšší, zlatou, známkou kvality. Péče o sokoly probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife od roku 2015. Sokoli zde od té doby přivedli na svět již osm mláďat. Spolana v posledních letech výrazně omezila vliv výroby na životní prostředí.

Svědčí o tom vítané změny v přírodě. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, se díky tomu stalo vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů, a to včetně živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí, jakými jsou vydry říční, čírky obecné, ledňáčci říční nebo pstruzi obecní.


Pavel Kaidl, Spolana

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page