top of page
  • Marta Dušková

Žádosti o dotace na kulturní a volnočasové aktivity je možné podat do konce února

Město Mělník bude formou dotací podporovat kulturní aktivity, které samo město nezajišťuje.

Žádat o dotace je možné podat do 28. února, a to především v těchto oblastech:

  • podpora kulturní činnosti a aktivit místních kulturních organizací,

  • podpora mimořádných aktivit v oblasti kultury a umění s důrazem na rozvoj kulturního dění města,

  • podpora aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu (podpora produktů cestovního ruchu obzvlášť s ohledem na vznik nových aktivit v této oblasti),

  • podpora projektů navazujících na tradice a kulturní dědictví města (např. odkaz významných osobností města),

  • podpora kulturních akcí, které se vztahují ke svátkům, výročím a významným dnům města,

  • reprezentace města na soutěžích, festivalech a jiných kulturních akcích na nadregionální úrovni,

  • podpora kvalitních kulturních projektů a zájmové činnosti zaměřených na konkrétní cílové skupiny (děti a mládež, senioři, mladí nadějní umělci, národnostní menšiny)


Žádost o dotaci může podat právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, působící na území města Mělník zejména spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem prosazování politických zájmů. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.


Podmínky poskytnutí a čerpání dotace, potřebné dokumenty, především formulář žádosti o dotaci a další informace k dotacím jsou zveřejněny na webových stránkách města Oblast kultury a zájmů: Granty a dotace: Mělník (melnik.cz).


Kontaktní osoba:

Šárka Zikmundová,

odbor školství a kultury, nám. Míru 51, 1. patro, kancelář č. 216

Email: s.zikmundova@melnik.cz

Tel: 315 635 349

úřední hodiny: pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 – 18.00

středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

mimo úřední hodiny: na základě tel. dohody

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page