top of page
  • Marta Dušková

Životní podmínky ČR 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2022 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je zajistit data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v téměř 11,5 tisících domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.


Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.


Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2022. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.


Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do Evropské unie v roce 2004. Přesný obsah zjišťování je podrobně zveřejněn na stránkách Českého statistického úřadu Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC) | ČSÚ (czso.cz).54 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page