top of page
  • Marta Dušková

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech začalo v sobotu

Český statistický úřad informuje o letošním šetření o životních podmínkách domácností v České republice stejně jako v předchozích letech. Šetření bude probíhat

v termínu od 4. února do 18. června 2023 v náhodně vybraných domácnostech počítačem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.


Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Cílem daného šetření je získání údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel, sběr dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.


Šetření budou provádět terénní pracovníci, kteří se budou proukazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ či dokladem totožnosti a jsou vázáni mlčenlivostí, která se týká veškerých šetřených skutečností.


Aby nedocházelo ke zneužití šetření třeba podomními prodejci, je nutné po pracovnících vyžadovat doklady totožnosti. Pokud dojde k pochybnostem, je možné kontaktovat pověřenou pracovnici Krajské správy ČSÚ pro toto šetření Zuzanu Maškovou na telefonu 274 053 195 nebo 731 439 298.

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page