top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Adaptační strategie na změnu klimatu pro Mělník – dotazník

Adaptační strategie na změnu klimatu pro Mělník má za sebou první část.

Pokud chcete přispět svým názorem k uvedené problematice, město připravilo dotazník či anketu, kde můžete sdělit svůj názor Adaptační strategie města Mělník (office.com).Odborníci, zastupitelé a veřejnost společně projednali analytickou část Adaptační strategie na změnu klimatu pro Mělník.


Město Mělník se připravuje na negativní efekty klimatické změny. Díky právě zpracovávané Adaptační strategii na změny klimatu města Mělník bude město lépe připraveno na vlny veder a sucho.


Na konci minulého týdne se na městském úřadě sešli odborníci ze společnosti ASITIS, která dokument zpracovává, se členy pracovní skupiny vytvořené pro spolupráci a dohled nad jeho tvorbou. Na setkání byly představeny výstupy počáteční analytické fáze projektu, v rámci které experti zmapovali zranitelnost města vůči změně klimatu.

Město Mělník tak teď má přesná data například o expozici města klimatickým vlivům, průměrných teplotách ve městě, přehřívání během horkých dnů nebo suchu. Ví také, v jakých částech města žije populace nejvíce citlivá na teplotní extrémy. Odborníci dále popsali adaptační kapacitu Mělníka a současný stav v oblastech lesního hospodářství, zemědělství, vodního režimu, urbanizované krajiny, biodiverzity a ekosystémových služeb, zdraví a hygieny, dopravy, rekreace a cestovního ruchu, průmyslu a energetiky, ochrany obyvatelstva a environmentálních aktivit města.


Členové pracovní skupiny v čele se starostou Ctiradem Mikešem výstupy přijali a dále diskutovali o prioritách města, jako jsou efektivní nakládání s vodními zdroji, cesta k energetické soběstačnosti a postupné zlepšování komunikace environmentálních témat s veřejností.


Na závěr zúčastnění společně zformulovali vizi pro město Mělník, na jejímž základě bude vystavěna výsledná adaptační strategie, navrhovaná opatření a akční kroky k jejich naplnění. Po setkání pracovní skupiny odborníci tyto výsledky prezentovali veřejnosti. Projednání bylo možné se zúčastnit i online.


Finální podoba adaptační strategie bude k dispozici v lednu. Na základě získaných dat i diskuze se členy pracovní skupiny a veřejností v průběhu podzimu experti připraví návrhovou část strategie, která přinese systém vhodných opatření na pro město Mělník. Opatření posílí adaptační kapacity města na klimatickou změnu a také poslouží tomu, aby město klimatické změně méně přispívalo. Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page