top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Adoptujte si některou z píšťal cítovských varhan a přispějte tak na jejich obnovu

CÍTOV - Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově s počátkem adventu zahajuje možnost adopce varhanních píšťal. Unikátní nástroj má celkem 728 píšťal, které jsou rozděleny do 13 rejstříků a dělí se na kovové a dřevěné. Zájemci si můžou adoptovat jakoukoliv z nich a přispět tím na jejich rekonstrukci. Cena za adopci je v rozmezí 300 – 15 000 Kč za jednu píšťalu, a to v závislosti na její velikosti a dalších parametrech.

Na podzim 2020 byla dokončena první etapa obnovy varhan, nástroj je uchráněn před zchátráním a Sdružení pro obnovu varhan tak začíná s druhou, náročnější etapou. Ta si klade za cíl vybrat částku 1,5 milionu Kč, které umožní kompletní rekonstrukci jednotlivých částí varhan.


„Možnost adoptovat píšťalu varhan se již osvědčila v některých dalších kostelech. Pro veřejnost je srozumitelná a zároveň přináší adoptivním rodičům jedinečný pocit z příspěvku s konkrétním cílem,“ vysvětlil Ing. Bohuslav Šámal, statutární ředitel Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově a dodal, že spolek nadále počítá s organizováním benefičních akcí, jakmile to situace v zemi dovolí.


Varhanář Karel Eisenhut v roce 1877 vložil do varhan pro cítovský kostel sv. Linharta celkem 728 píšťal. Ty jsou rozděleny celkem ve 13 rejstřících I., II. manuálu a v pedálu a tvoří tak nástroj, na který je možné interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní hudbu. Na webových stránkách Spolku jsou k dispozici hudební nahrávky jednotlivých rejstříků, aby si každý mohl snadno vybrat „tu svou píšťalu“. U každého rejstříku je zároveň jeho stručný popis a vysvětlení, zda se jedná o píšťaly kovové či dřevěné, otevřené či uzavřené, zda jsou z rejstříku mixtura.


Cena za adopci je v rozmezí 300 – 15 000 Kč za jednu píšťalu, a to v závislosti na její velikosti a dalších parametrech. Nejdražší píšťaly se nachází v I. manuálu - Principal 8 Fuss. Principál je prakticky základním rejstříkem téměř každých varhan. 33 největších kovových píšťal tohoto rejstříku je umístěno v prospektu varhan. Takové píšťaly jsou viditelné z vnějšku nástroje. Kdo si píšťalu z prospektu vybere k adopci, ten ji uvidí při každé návštěvě kostela.


„Každý, kdo formou jednorázové adopce konkrétní píšťaly přispěje k obnově nástroje, obdrží krásný certifikát osvědčující adopci píšťaly. Na závěr rekonstrukce varhan budou jména dárců zveřejněna v pamětní knize na kruchtě kostela,“ uvedl Bohuslav Šámal a dodal, že adopce se spouští s počátkem adventu, a může sloužit i jako tip na netradiční vánoční dárek.


Prostředky získané adopcí píšťal putují na transparentní sbírkový účet Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově. Veškeré informace včetně výčtu jednotlivých píšťal jsou ZDE.


Transparentní účet Sdružení: 115-9745000217/0100

aktuální stav ZDE.


Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Původně románský kostel sv. Linharta v Cítově nedaleko od Mělníka byl vystavěn v druhém desetiletí 13. století v románském slohu. Z tohoto období je možné na stavbě nalézt mnoho románských prvků. V roce 1753 byl kostel přestavěn na barokní. V kostele stál malý varhanní nástroj již ve druhé polovině 17. století.

Další nástroj byl postaven v souvislosti s přestavbou kostela a kruchty v roce 1758. Tento nástroj byl již dvoumanuálový. Stávající varhany pocházejí z roku 1877.

V roce 1918 proběhla rekvizice cínových píšťal pro válečné účely a ta se nevyhnula ani cítovským varhanám. Budiž nám inspirací, že zrekvírované cínové píšťaly byly rychle nahrazeny zinkovými a varhany mohly fungovat dál.

Krásné dvoumanuálové varhany ale nebyly v posledních letech příliš používány a postupně upadaly. Nástroj je napaden červotočem a vykazuje řadu závad. Po provedené první etapě opravy již nehrozí další chátrání nástroje.

Varhany slouží k doprovodu bohoslužeb, při svatbách, pohřbech a koncertech. Cítov má dlouhou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby.Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. března 2019 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.“ zkrácený název “Pro varhany Cítov, z.s.“ a dne 16. dubna 2019 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Cítov 52, 27704 Cítov.

Cílem spolku je obnova varhan, která umožní obyvatelům Cítova (ale i jiným hudebním příznivcům) poznat krásu varhanní hudby. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.


Ing. Bohuslav Šámal, Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page