top of page
  • Marta Dušková

Aktuální kvalita koupacích vod v České republice v roce 2021

Kvalita vody ke koupání – aktuální informace ke dni 18. 6. 2021

K dnešnímu datu již byly odebrány vzorky ke kontrole kvality vody ke koupání na všech lokalitách, sledovaných krajskými hygienickými stanicemi (122 lokalit – viz seznam vod ke koupání 2021).Také většina provozovaných koupališť, kde kvalitu vody sleduje provozovatel koupaliště, je již v provozu.


Zákaz koupání zatím vydán nebyl.


3 lokality v Jihočeském kraji jsou k dnešnímu datu označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol-podrobněji viz níže).


Dále byla na některých hojně navštěvovaných lokalitách zaznamenána již mírně zhoršená kvalita vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) – Karlovarský kraj, Velký rybník – zde byl zjištěn zvýšený výskyt sinic, dále kraj Praha, koupaliště Hostivař a Džbán – zde je snížena průhlednost vody a také Moravskoslezský kraj – Těrlická přehrada, Vrbické jezero a VN Brušperk, kde přetrvává upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, z důvodu nadměrného výskytu plžů (zdroj cerkárií).


!!!Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.!!!Jihočeský kraj

Staňkovský rybník Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, tzn. voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.


Rybník Hejtman nadměrný výskyt sinic


Vodní nádrž Orlík – Podolsko nadměrný výskyt sinic

Pravidelné informace z www.mvcr.cz.


88 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentar


bottom of page