top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Aktuální omezení v nemocnici Mělník

Vážení pacienti,

pro zvýšení bezpečí zdraví Vašeho i našich zdravotníků bylo rozhodnuto, v Nemocnici Mělník, o následujících opatřeních:

1) Každý pacient musí podstoupit vstupní triage (šetření na případný výskyt onemocnění COVID-19)

2) Následně vyplní formulář „Čestné prohlášení COVID-19“

3) Doprovodům je zakázán pobyt v čekárnách a ambulancích

4) Plánované návštěvy budou objednávány na konkrétní čas, aby se omezilo potkávání s jinými pacienty

5) V čekárnách bude zabezpečen odstup pacientů

1) Ve všech vnitřních prostorách je zakázán pohyb bez ochrany dýchacích cest

2) Na všech odděleních nemocnice jsou zakázány návštěvy – s výjimkami zákonem určenými* a omezených návštěv na porodnickém oddělení.

Zde jsou návštěvy možné po předchozí domluvě v návštěvní místnosti, návštěvu si nahlásí žena po porodu u sestřiček. Domlouvá se přesný čas návštěvy, a to v rozmezí od 13:30 hod do 15:30 hod každý den.


Na nadstandardních a rodinných pokojích je možná přítomnost otce po celou dobu hospitalizace rodičky. Pokud ale otec děťátka opustí porodnici, je od té doby považován za návštěvu.


Tatínek nesmí mít příznaky COVID-19, jeho změřená aktuální tělesná teplota musí být do 37°C, a na návštěvu přichází s rouškou.


Návštěva probíhá v návštěvní místnosti po dobu 15 minut.


Při vstupu na oddělení si muž dezinfikuje ruce.


Otec novorozence na návštěvu nemůže přijet bez předchozí domluvy.


Na porodním sále se nic nemění, otcové (resp. jedna osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti) k porodu mohou, a to i k porodu plánovaným císařským řezem. Doprovod musím mít i na porodním sále chirurgickou roušku.


*Pro zákaz návštěvy jsou platné i další výjimky ze zákona tzn. návštěvy u umírajících a dětí. Všechny tyto návštěvy musí mít po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení ochranu dýchacích cest.


Nemocnice Mělník: Stále myslíme na Vaše zdraví799 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page