top of page
  • Marta Dušková

Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zveřejnil dne 8. března varování před kybernetickou hrozbou spojenou s instalací a používáním aplikace TikTok. Varováním se musí zabývat povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti, ale používání této platformy není doporučeno ani široké veřejnosti.

Co vedlo k vydání tohoto varování?

Citace z webu:

„K vydání tohoto varování vedla NÚKIB kombinace vlastních poznatků a zjištění spolu s informacemi od partnerů. Obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky, jejímuž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje sociální platformu TikTok. Varování je pro povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti účinné od okamžiku vyvěšení na úřední desce NÚKIB.

Na základě vydaného varování musí výše zmíněné subjekty reagovat přijetím přiměřených bezpečnostních opatření. Hrozba je hodnocena na úrovni „Vysoká“, tedy jako pravděpodobná až velmi pravděpodobná. NÚKIB doporučuje zakázat instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních, jež mají přístup do regulovaného systému (pracovní i soukromá zařízení využívaná k pracovním účelům) jako nejsnadnější způsob, jak co nejvíce eliminovat uvedenou hrozbu.


Současně také doporučujeme široké veřejnosti zvážit použití této aplikace a zejména to, co skrze ni sdílí. U tzv. zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, doporučujeme aplikaci nepoužívat. Vydané varování a výše zmíněná doporučení jsou v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který ukládá NÚKIB mj. zajišťovat prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti“.


Na odkaze viz výše je možné najít odpovědi na otázky: co je varování? Proč je varování vydáváno nyní? Z jakého důvodu je varování vydáváno? Koho se varování týká a pro koho je platné?


V případě, že budou uživatelé nadále využívat aplikaci TikTok, bude o nich aplikace dále sbírat velké množství dat, která nejsou relevantní pro fungování samotné aplikace, ale mohou být v budoucnu zneužita. Samotné rozhodnutí o používání je však věcí každého jednotlivce.

43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page