top of page
  • Marta Dušková

Asistenční psi budou dostupnější

Asistenční psi nemají stejné postavení jako vodící psi a jejich majitelé jsou tedy značně limitovány. Není nárok brát asistenční psi s sebou na úřad, do obchodních center apod. Zákon na zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením leží už Senátu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pomáhá ale už nyní. Ve středu 4. listopadu ministerstvo vyhlásilo dotační titul pro organizace cvičící asistenční psi a cílem je podpořit tyto organizace a vytvoření lepších podmínek pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením. Žádosti o dotaci je možné podávat do 3. prosince 2020. Bližší informace jsou zveřejněny v přiložené tiskové zprávě.Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo 4. listopadu 2020 dotační titul

pro organizace cvičící asistenční psy. Cílem dotačního programu je podpořit tyto

organizace a vytvořit tak lepší podmínky pro sociální začleňování osob se zdravotním

postižením. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat až do 3. prosince 2020.

„Asistenční pes je pro lidi se zdravotním postižením nepostradatelným pomocníkem. Proto chceme, aby bylo na asistenční psy z hlediska zákona pohlíženo stejně jako na vodicí psy. Zákon, který tohle vylepšení přináší, máme ve sněmovně už od července. Není ale jasné, kdy se dostane takříkajíc ‚na stůl‘. Proto jsem se rozhodla, že na MPSV pomůžeme organizacím, které tyto čtyřnohé pomocníky cvičí, už teď. Lidé se zdravotním postižením totiž nemají čas čekat,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


Pro rok 2020 nastavilo MPSV pro čerpání této dotace stejné podmínky jako vloni. Jediným rozdílem je to, že v roce 2019 mohl požádat o poskytnutí dotace pouze výcvikový subjekt, který byl členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, a to buď Assistance Dogs International (ADI), anebo International Guide Dog Federation (IGDF). V letošním roce může být žadatelem i organizace, která sice není řádným členem jedné z uvedených institucí, ale podala žádost o takové členství během posledních dvou let. Tato žádost musí být doložena na webové stránce některé ze dvou institucí. Touto změnou se MPSV vrací k původním podmínkám, a rozšiřuje tak možnosti podpory osob se zdravotním postižením, které asistenční psy potřebují pro svůj každodenní život.


Co všechno umí asistenční pes?

Asistenčním psem, na kterého se vztahuje dotační program, se rozumí pes, který je

v každodenním styku s osobou se zdravotním postižením bez zásahu třetí osoby, a je dle

individuálních podmínek vycvičen na poskytování pomoci při každodenních činnostech.

Zejména při samostatném pohybu, bezpečném zvládnutí překážek v prostoru, podávání

nebo přinesení předmětů, převlékání, polohování, otvírání a zavírání dveří, rozlišování

různých zvukových signálů (např. signalizace u dveří, telefon, fax, pláč dítěte, lidské hlasy, budík, volání jména neslyšící osoby), upozorňování v nebezpečí a volání jména sluchově postiženého, v rizikových situacích u záchvatového onemocnění (přivolání pomoci, přinášení telefonu a léků, přikrytí osoby dekou, navracení vědomí při záchvatu, otevření dveří záchranářům) nebo ve stavu částečné či plné ztráty vědomí (epilepsie, diabetes, kardiozáchvaty apod.)


Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z uvedeného programu najdete včetně

potřebných formulářů webových stránkách MPSV.


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page