top of page
  • Marta Dušková

Azbest v milovickém areálu – vstup pouze na vlastní nebezpečí

V lokalitě bývalého vojenského a výcvikového prostoru Milovice, okres Nymburk provádí Česká inspekce životního prostředí šetření o výskytu azbestu.

Na základě dílčích zjištění odborného znalce lze konstatovat, že rozsah kontaminace azbestem v lokalitě Milovice je značná. V celé lokalitě bývalého vojenského a výcvikového prostoru nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken a z tohoto důvodu je vstup do prostoru výhradně na vlastní nebezpečí.


Podrobné informace jsou zveřejněny na webu České inspekce životního prostředí Azbest u Milovic | ČIŽP (cizp.cz).


Středočeský kraj v milovickém areálu v návaznosti na vyjádření České inspekce životního prostředí umístit informační značení o vstupu na pozemky pouze na vlastní nebezpečí. Kraj tak učinil výhradně z důvodu předběžné opatrnosti do doby, než budou známy výsledky šetření a doporučení příslušných institucí.


„Předpokládáme, že pokud by výsledky, kterými disponuje při vyšetřování Policie ČR či jiné orgány, prokazovaly zdravotně ohrožující data, mají tato místa povinnost informovat majitele dotčeného pozemku, aby zde přijal příslušná opatření, což se dosud nestalo. Česká inspekce ve svém vyjádření navíc uvádí, že jí nebyly sděleny ani bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se případná kontaminace azbestem nachází, proto nemáme informace ani o tom, na které území se v rámci tohoto rozsáhlého areálu zaměřit,“ uvádí radní Libor Lesák s tím, že kraj aktuálně pracuje na tom, aby území prověřil vlastními specialisty a mohl tak na základě oficiálních dat ubezpečit veřejnost o tom, že běžný pohyb na území není nebezpečný.


Další informace k uvedené problematice jsou zveřejněny na webu Středočeského kraje v článku „Při běžném pohybu by zdravotní riziko v milovickém areálu hrozit nemělo. Do potvrzení však doporučujeme vstup na pozemky zvážit“.

Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)


Úvodní foto Milovice, zchátralý kulturní dům u bývalého letiště, autor Filip Jandourek

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page