top of page
  • Marta Dušková

Benefiční koncerty na obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově pořádá v dubnu a v květnu benefiční koncerty, jejichž výtěžek půjde na obnovu varhan pocházejících z roku 1877.Benefiční koncert, kde účinkují Marie Maříková a Jiří Knotte, se uskuteční v kulturním domě v Cítově v sobotu 27. dubna v 18 hodin. Zazní známé písně Boty proti lásce, Maluj zase obrázky, Vana plná fialek, Jdi za štěstím a další.


Benefiční koncert v neděli 12. května se rozezní v cítovském kostele od 19 hodin. Na programu jsou skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, Henry Purcella a další, které zahraje na varhany Josef Bernard Prokop a zpívá Milan Kolář.


Původně románský kostel sv. Linharta v Cítově byl vystavěn v druhém desetiletí 13. století a v roce 1753 byl přestavěn na barokní. Stávající varhany pocházejí z roku 1877, které vystřídaly během staletí jiné varhanní nástroje. Krásné dvou manuálové varhany nebyly v posledních letech příliš používány a postupně došlo k jejich chátrání. Právě absence hry na varhany způsobila jejich napadení červotočem, a pokud by nedošlo k opravě, nebylo by brzy možné na ně vůbec hrát.


„Varhany od Karla Eisenhuta v Cítově patří k jedněm z nejkvalitnějších raně romantických nástrojů nejen v širokém okolí, ale v Čechách vůbec. Mladý varhanář Eisenhut u nich uplatnil řadu inovací a technických novinek, které si osvojil při pobytu v Anglii, např. v konstrukci traktury a spojek a např. žaluziová skříň je zde použita vůbec poprvé na území ČR! Po zvukové stránce se jedná o mimořádně hodnotný nástroj, na který je možné, ačkoliv není nikterak velký, interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní literaturu. Nástroj byl vybrán jako jeden ze stěžejních, dokumentující vývoj varhanářství v českých zemích a byl v r. 2014-16 předmětem podrobného organologického výzkumu a dokumentace v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury."

Výňatek z posudku cítovských varhan od diecézního organologa Štěpána Svobody, 2019.

 

 

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page