top of page
  • Marta Dušková

Blíží se reforma odpadového hospodářství a kralupský sběrný dvůr projde stavebními úpravami

Město Kralupy nad Vltavou připravuje zefektivnění sběrného dvora pro nakládání s odpady, jak nově ukládá zákon.

Aby bylo možné nakládat s odpady tak, jak nově ukládá zákon, budou nutné změny v rámci sběrného dvora, ten projde během nadcházejících měsíců stavebními úpravami. Nově bude využívána rampa pro pohodlnější manipulaci občanů s odpady, bude stanoven směr průchodu areálem**, občan bude nepotřebný materiál při pohybu po sběrném dvoru odkládat na určená místa dle druhu odpadu, s čímž mu pomůže průvodce, který jej navede/poradí, zkontroluje obsah dovezeného odpadu (první kontrola proběhne již na vrátnici, kde bude ověřeno, zda občan přivezl odpad roztříděný na položky viz seznam níže***.) Pokud by materiál neodpovídal deklarovanému, může být občan vykázán, např. směsný komunální odpad (již neroztřiditelný) patří do popelnice. „Tímto opatřením chceme zamezit dosavadnímu přetékání dvora odpady, frontě aut a nepřehledné situaci vlivem nashromáždění vozidel v areálu, kolem kterých se pohybuje několik rodinných příslušníků (během víkendového dne se tu otočí až 150 aut),“ poznamenal Luboš Němec, ředitel TSM Kralupy.


Avizovanou změnou společně přispějeme k tomu, abychom nezdražovali provoz nakládání s odpady městu a v konečném důsledku sami sobě… Platná vyhláška totiž říká, že je na občanovi, aby odpad roztřídil. Samospráva to v přechodném období zatím nevymáhala, nyní se však dostáváme do bodu zlomu, dále takto nelze pokračovat… „Již nebude možné, aby lidé nosili pytle tajemného obsahu, které končí ve velkoobjemovém kontejneru, kam patří rozměrný odpad jako např. sedačky, zatím se to na skládce tolerovalo, ale každým dnem tomu může být konec, jako jsme to již v minulosti zažili s azbestem,“ dodal Tomáš Bronec, technik TSM.


Od nového roku bude tedy nutná větší příprava doma, bude třeba přivézt věci roztříděné dle druhu odpadu (textil, suť, dřevo, polystyren, velkoobjemový zvlášť), přehledně rozčleněné v rámci vleku na hromádkách, ideálně bez zbytečných pytlů). Každý odpad má svůj kód, který říká, co pod něj spadá (viz přehled***, který bude v dalším vydání KZ podrobně vysvětlen). „Nadále již také nebude možné svůj odpad třídit až v rámci areálu TSM, aby lidé neblokovali vjezd dalším přijíždějícím. Nábytek bude třeba dovézt rozebraný na desky, ne v celku,“ uvedl dále T. Bronec a doplnil: „V areálu není žádná třídicí linka, tuto práci za občany suplují naši zaměstnanci, ale vzhledem k množství je tento model již neudržitelný.“


Smyslem reformního řešení tedy je, že občané budou mít možnost přímo ovlivnit, jak vysoké poplatky za směsný odpad budou platit. „Ano, stát je zavede i u nás v Kralupech, jejich výši určí míra ochoty obyvatel třídit, poplatky za osobu se budou pohybovat v rozmezí 500 - 1200 Kč, poplatky v rámci sběrného dvora se však měnit nebudou,“ podotkl Luboš Němec.


Podrobné informace jsou zveřejněny v Kralupském zpravodaji Blíží se reforma odpadového hospodářství – Kralupský Zpravodaj (kralupskyzpravodaj.cz).

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page