top of page
  • Marta Dušková

Cítovské varhany jsou zachráněny před zchátráním, chystá se jejich celková obnova

CÍTOV – V září 2020 byla oficiálně ukončena první ze dvou plánovaných etap obnovy varhan v kostele sv. Linharta v Cítově. Dle navržené strategie obnovy se první etapa soustředila na záchranu hudebního nástroje a zastavení dalšího chátrání. To se beze zbytku podařilo a varhany jsou nyní kompletně vyčištěny, proběhlo odstranění nejhrubších závad, výměna varhanního ventilátoru nástroje a konzervace proti červotoči. Nástroj je nyní naladěn a připraven na využívání během bohoslužeb. Druhá etapa bude znamenat postupnou celkovou obnovu varhan a bude časově i finančně výrazně náročnější.

„Mohu potvrdit, že účel první etapy obnovy nástroje byl beze zbytku splněn. Podařilo se zastavit působení dřevokazného hmyzu a nehrozí další poškozování varhan. Funkční stav varhan je výrazně lepší a je možné je nyní využívat při bohoslužbách,“ uvedl Štěpán Svoboda, diecézní organolog, který dohlíží na dodržování nastavené strategie obnovy varhan a kontroluje kvalitu provedených prací.


„Jedním z pozitivních závěrů po důkladném prozkoumání nástroje je mimo jiné skutečnost, že varhany mají plný počet píšťal a kovové jsou všechny funkční. I všechny rejstříky varhan fungují a po naladění až na výjimky drží,“ uvedl varhanář Václav Vála, který realizoval odborné práce v rámci první etapy.

Závěrečná zpráva z první etapy shrnuje realizované kroky a zároveň upozorňuje na další nutné opravy. Řadu z nich lze opravit jedině na dílně - obnova všech vzdušnic, petrifikace a oprava dřevěných píšťal zejména pedálu apod. V druhé fázi obnovy nástroje je v plánu postupná jeho postupná renovace po jednotlivých logických celcích – od vzduchové soustavy, přes vzdušnice, trakturu, hrací stůl až po píšťalový fond, a to dle finančních možností.


Rok a půl po faktickém založení spolku, zorganizování prvního benefičního koncertu a poslání prvních žádostí o granty, se nám společnými silami podařilo dokončit první etapu a zachránit varhany před úplným zchátráním. Rád bych tímto poděkoval právě Štěpánu Svobodovi, Václavu Válovi, ale i faráři Mgr. Martinovi Brousilovi, starostovi Cítova Ing. Davidovi Ramešovi za jejich podporu, odborné názory i mravenčí práci. Obětavě a ochotně nás podporoval p. Ludvík, kterému patří poděkování. Děkuji také Nadaci ČEZ za štědrý grant a všem velkým i menším přispěvatelům a podporovatelům. Zvláštní poděkování patří samozřejmě i hudebníkům, kteří hráli na benefičních koncertech vesměs bez nároku na honorář. Dokázali jsme, že společně můžeme dosáhnout vytyčeného cíle. První etapa je za námi, ale kompletní obnova varhan nás ještě čeká. Těším se, jak budeme postupně renovovat jednotlivé části tohoto unikátního hudebního nástroje,“ uvedl Bohuslav Šámal, statutární ředitel Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově.


Na transparentní účet spolku se od jeho založení podařilo vybrat přibližně 350 000 Kč (peníze stále přicházejí – děkujeme), z toho realizace první fáze vyšla na 153 010 Kč. Zbylá částka bude využita ve druhé etapě, která by podle odhadů měla vyjít na přibližně 1,5 milionu Kč. Kromě pořádání dalších benefičních akcí a přihlašování do grantových řízení se ke spuštění chystá i podpora formou adopce píšťal.


Varhany v kostele sv. Linharta v Cítově

Původně románský kostel sv. Linharta v Cítově nedaleko od Mělníka byl vystavěn v druhém desetiletí 13. století v románském slohu. Z tohoto období je možné na stavbě nalézt mnoho románských prvků. V roce 1753 byl kostel přestavěn na barokní. V kostele stál malý varhanní nástroj již ve druhé polovině 17. století.


Další nástroj byl postaven v souvislosti s přestavbou kostela a kruchty v roce 1758. Tento nástroj byl již dvoumanuálový. Stávající varhany pocházejí z roku 1877.


V roce 1918 proběhla rekvizice cínových píšťal pro válečné účely a ta se nevyhnula ani cítovským varhanám. Budiž nám inspirací, že zrekvírované cínové píšťaly byly rychle nahrazeny zinkovými a varhany mohly fungovat dál.


Krásné dvoumanuálové varhany ale nebyly v posledních letech příliš používány a postupně upadaly. Nástroj je napaden červotočem a vykazuje řadu závad. Po provedené první etapě opravy již nehrozí další chátrání nástroje.


Varhany slouží k doprovodu bohoslužeb, při svatbách, pohřbech a koncertech. Cítov má dlouhou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby.Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. března 2019 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.“ zkrácený název “Pro varhany Cítov, z.s.“ a dne 16. dubna 2019 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Cítov 52, 27704 Cítov.


Cílem spolku je obnova varhan, která umožní obyvatelům Cítova (ale i jiným hudebním příznivcům) poznat krásu varhanní hudby. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.


Transparentní účet spolku: 115-9745000217/0100


Ing. Bohuslav Šámal


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page