top of page
  • Marta Dušková

Cena města Neratovice

NERATOVICE - Stejně jako každý rok i letos je možné podávat návrhy kandidátů na udělení Ceny města Neratovice, a to do neděle 28. února.


Cena města je udělována jednou ročně za účelem ocenění mimořádných počinů ve společenském životě města, které přispěly k jeho rozvoji a v neposlední řadě slouží i k ocenění projevů odvahy při záchraně lidských životů či k ocenění několikaleté činnosti v oblasti společenského života.

Jedná se o ocenění v těchto oblastech:

Vědecká činnost

Výtvarné umění a architektura

Hudba

Literární činnost

Publicistika, žurnalistika

Výchova a vzdělávání

Dramatická činnost

Sport

Podnikání (hospodářský rozvoj)

Kultura

Péče o životní prostředí

Veřejně prospěšná činnost

Záchrana lidských životů apod.


Návrh na udělení ceny města mohou předkládat občané s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem v Neratovicích, orgány města a další subjekty písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na www.neratovice.cz anebo je možné si jej vyzvednout v podatelně Městského úřadu Neratovice.


Bližší informace na www.neratovice.cz nebo na telefonu 315 650 449 u Mgr. Michaely Kučerové.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page