top of page
 • Marta Dušková

Cena města Neratovice – podání návrhů kandidátů

Od 1. ledna do 28. února 2022 můžete opět podávat své návrhy kandidátů na udělení Ceny města Neratovice.


Cena města je udělována jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok, za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Cena může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života. Cena nemusí být udělena, nebude-li nalezen vhodný kandidát.


Jedná se zejména o ocenění v těchto oblastech:

 • vědecká činnost

 • výtvarné umění a architektura

 • hudba

 • literární činnost

 • publicistika, žurnalistika

 • výchova a vzdělávání

 • dramatická činnost

 • sport

 • podnikání (hospodářský rozvoj)

 • kultura

 • péče o životní prostředí

 • veřejně prospěšná činnost

 • záchrana lidských životů apod.


Návrh na udělení ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem ve městě, orgány města Neratovice, členové Zastupitelstva města Neratovice, jednotlivé organizace, instituce, společnosti, spolky, sdružení a další subjekty zde nezmíněné, a to písemně na předepsaném formuláři. Formulář je možné vyzvednout v podatelně městského úřadu, nebo jej naleznete na webových stránkách města Neratovice.


Písemný návrh na ocenění musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla kandidáta, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace a jméno a příjmení navrhovatele včetně kontaktních údajů. Uvítáme i datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob). Písemné návrhy na ocenění přijímá podatelna Městského úřadu Neratovice, lze jej zaslat poštou na adresu MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice.


Bližší informace na www.neratovice.cz nebo na tel. +420 315 650 449 - Mgr. Michaela Kučerová, odbor školství a vnějších vztahů.


Formulář k Ceně města a podrobné informace na www.neratovice.cz


3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page