top of page
  • Marta Dušková

Centrum seniorů Mělník upravuje podmínky návštěv

S účinností od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2021 budou návštěvy umožněny pouze v níže uvedené dny a hodiny, a to pouze očkovaným návštěvníkům, osobám, které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

Návštěvy při vstupu do budov CSM doloží na recepci potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového střediska, ne starší 24 hodin nebo PCR testu z odběrového střediska, ne starší 72 hodin.


Další opatření:

K jednomu klientovi mohou přijít na návštěvu současně pouze 2 osoby.

Dětem do 12 let je návštěva zakázána.

Doba návštěvy je omezena dobu 1 hodiny.

Doporučujeme v případě hezkého počasí realizovat návštěvu na čerstvém vzduchu!


V kavárně není dovolena konzumace potravin a nápojů návštěv společně s klienty.

Toto omezení se netýká našich klientů v paliativním stádiu, zde je možná návštěva po dohodě s vedoucí zdravotního úseku a přímé péče.


V Centru seniorů Mělník nyní proběhla série očkování posilující 3. dávkou u většiny našich klientů. Do tohoto týdne byla potvrzena pozitivita na Covid-19 u 7 zaměstnanců, z toho u 1 plně očkovaného a 2 rozočkovaných. Od 29. 11. 2021 jsme vydali vnitřní opatření stanovující povinné antigenní testování i u zaměstnanců očkovaných. V minulém týdnu byl proveden screening u očkovaných zaměstnanců CSM metodou PCR testu, který odhalil 1 pozitivní osobu na Covid-19. Neočkovaní zaměstnanci jsou v režimu pravidelného testování, a to podle platného mimořádného opatření MZDR, kde je domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem, poskytovatelům odlehčovacích služeb v pobytové formě nařízeno testovat klienty a zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty pravidelně jedenkrát za 7 dní.


Dne 29. 11. 2021 proběhlo plošné testování všech očkovaných klientů pobytových služeb antigenními testy s negativním výsledkem. Máme v zařízení stále 15 klientů, kteří nejsou vakcinováni, a u kterých musíme dodržovat maximální obezřetnost.


Vnímáme, že kontakt našich klientů s okolím je nezbytný a nechceme naše obyvatele sociálně izolovat, ale na druhou stranu ani riskovat jejich zdraví. Proto přijímáme další opatření, která eliminují možnost zanesení nákazy do našeho zařízení, kterým je provádění antigenních testů u očkovaných návštěv a osob 180 dnů po prodělaném onemocnění. Bohužel náš zdravotní personál je už několik měsíců nad hranicí svých pracovních možností. V současné době nemáme kapacitu NLZP provádět u návštěv antigenní testy.


Žádám Vás, abyste si provedení testu zajistili na odběrovém místě. V současné době mají očkovaní a ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech 1 antigenní a 2 PCR testy zdarma.


Snažíme se o maximální ochranu klientů i zaměstnanců, ale záleží to především na zodpovědnosti nás všech, proto bychom chtěli upozornit na striktní dodržování nošení respirátorů FFP 2 a vyhrazujeme si právo ukončení návštěvy, pokud by byla tato povinnost porušena!


Vzhledem k tomu, že v běžném provozu máme návštěvy téměř neomezeny a jsou realizovány vysokým počtem osob, rozhodli jsme se omezit jejich každodennost i dobu.


Návštěvy budou umožněny ve stanovené dny a to:

Středa 1. 12. 2021 od 13.00-17.00

Pátek 3. 12. 2021 od 13.00 – 17.00

Sobota 4. 12. 2021 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00

Pondělí 5. 12. 2021 od 13.00 do 17.00

Středa 8. 12. 2021 od 13.00 do 17.00

Pátek 10. 12. 2021 od 13.00 do 17.00

Neděle 12. 12. 2021 od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00

Pondělí 13. 12. 2021 od 13.00 do 17.00

Středa 15. 12. 2021 od 13.00 do 17.00

I nadále nabádáme naše klienty k opatrnosti v souvislosti s možností rizikových kontaktů mimo naše zařízení.


V případě náhlého zhoršení hygienicko-epidemiologické situace si vyhrazujeme právo na okamžitý zákaz návštěv.


Mělník, 30. 11. 2021 PhDr. Drahomíra Pavlíková, ředitelka a vedoucí CSM

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page