top of page
  • Marta Dušková

Chcete zhubnout do plavek nebo poradit s jídelníčkem?

Své služby nabízí nutriční terapeut i výživový poradce. Jaký je mezi nimi rozdíl?

V případě hubnutí do plavek stačí vyhledat výživové poradenství s dobrými referencemi. Pokud chce člověk upravit jídelníček v souvislosti s nemocí či zdravotními problémy, je lépe se obrátit na nutričního terapeuta, který má na to vzdělání.

Jaký je tedy rozdíl mezi výživovým poradenstvím a nutriční terapií?

Výživové poradenství slouží především ke sladění stravovacích návyků konkrétního klienta, k prevenci onemocnění v souvislosti s výživou.

Nutriční terapie se soustřeďuje na individuální plány a terapeutická opatření v souvislosti s konkrétním onemocněním.


Pojmy dieta nebo dietologický se netýkají jen redukce hmotnosti. Dietologie je lékařský obor, který se zaměřuje na výživová opatření v souvislosti se všemi nemocemi. Není to jen o nadváze či obezitě.


Výživový poradce nepotřebuje speciální vzdělání, postačí si opatřit živnostenský list a může jím být v podstatě kdokoliv. Nenese zodpovědnost za případné škody na zdraví, které klientovi způsobí.

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník, který se ve spolupráci s lékařem věnuje léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa. Nutriční terapeut může vykonávat povolání jen na základě patřičného vzdělání získaného studiem na zdravotnických školách.


Nutriční asistent vykonává svou činnost pod odborným dohledem nutričního terapeuta či se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa. Nutriční asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, který získá požadované vzdělání absolvováním střední zdravotnické školy v oboru nutriční asistent.


Nelékařský zdravotnický pracovníci jsou registrováni v Registru zdravotnických pracovníků. Cílem registrace je ochrana veřejnosti, která spočívá na principu celoživotního vzdělávání, doplňování vědomostí a dovedností.


Výživovým poradenstvím a nutriční terapií se podrobně zabývá NZIP v článku Výživové poradenství a nutriční terapie | NZIP.


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page