top of page
  • Marta Dušková

Co chtějí dnešní děti doopravdy studovat?

Středočeský kraj spouští velký průzkum na základních školách, jehož cílem je zjistit rozhodování žáků posledních dvou ročníků základních škol o volbě střední školy, jejich preference a představy o vzdělávání a profesní dráze.

Výsledky výzkumu mohou pomoci upravit přijímací řízení a kapacity středních škol, aby více odpovídaly skutečným plánům uchazečů o středoškolské vzdělání. Podrobné informace týkající se dotazníkového šetření obdrží základní školy v nejbližších dnech.

Velký průzkum by měl zjistit, co chtějí děti studovat, čím chtějí být, jak deváťáci hodnotí letošní přijímačky, jakou roli v celém procesu hrají rodiče a mnoho dalšího.


Dotazníky jsou anonymní a vyplnění pro žáky 9. ročníku trvá přibližně jednu vyučovací hodinu a pro žáky 8. ročníku asi 30 minut.

Dotazníkové šetření spouští Středočeský kraj ve spolupráci s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 23. června 2023.


Podrobné informace k průzkumu jsou zveřejněny v článku „Středočeský kraj spouští velký průzkum, který má zmapovat rozhodování žáků základních škol o volbě střední školy“ na webu kraje Středočeský kraj - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page