top of page
 • Marta Dušková

Co nabízí v rámci domácí péče ČČK Mělník?

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník mimo dalších služeb, které zajišťuje, nabízí i domácí péči, tedy zajišťuje zdravotní péči o pacienty v domácím prostředí v oblasti Mělníka, Neratovice a Kralup nad Vltavou.

Nárok na poskytování domácí péče má každý občan v rámci sjednaného zdravotní pojištění v České republice, jehož ošetřující lékař po kontrole celkového zdravotní stavu a sociálního prostředí klienta o poskytování domácí péče rozhodne.


V rámci domácí péče jsou poskytovány tyto služby:

 • rehabilitační ošetřovatelství

 • podávání léků perorálně i v injekční formě včetně inzulinů

 • aplikace parenterální výživy

 • ošetření permanentních katétrů

 • (edukace) zacvičování aplikací inzulinu a podobně

 • pomoc a ošetřování dlouhodobě nemocných

 • kontroly krevního tlaku

 • prevence a léčba dekubitů (proleženin)

 • kompletní péče o stomie

 • ošetření bércových vředů

 • převazy

 • bandážování

 • odběry materiálu k biochemickému vyšetření (moč, krev)

 • paliativní péče s možností využití „signálního kódu“

 • močová katetrizace a ošetření žen i mužů

 • další služby dle požadavku ošetřujícího lékaře a rozsahu vyhlášky o domácí zdravotní péči


Služby poskytují registrované zdravotní sestry a hradí je na doporučení ošetřujícího lékaře zdravotní pojišťovny a může o ně požádat pacient nebo jeho rodina.


ČČK Mělník provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek jak na krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení.


V nabídce je například zapůjčení těchto zdravotních pomůcek:

 • francouzské hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- Kč /měsíc (záloha 200,-)

 • invalidní vozíky . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč /měsíc (záloha 1000,-)

 • chodítka: nízká, kozičky . . .. . . . . . . . . . . . 200,- Kč /měsíc (záloha 500,-)

 • chodítka: vysoká, kolečková . . . . . . . . . . 250,- Kč /měsíc (záloha 700,-)

 • WC křesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,- Kč /měsíc (záloha 700,-)

 • antidekubitní matrace. . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč /měsíc (záloha 700,-)

Je možné si zapůjčit i další drobný materiál. Podrobné informace k půjčování jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Oblastní spolek ČČK Mělník-Půjčovna<br> zdravotnické pomůcky (cckmelnik.cz).


Další informace k domácí péči včetně kontaktů jsou k dispozici zde Oblastní spolek ČČK Mělník-Domácí zdravotní péče ALICE (cckmelnik.cz).


23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page