top of page
 • Marta Dušková

Co nového v roce 2024 v sociální sféře?

Ministerstvo práce a sociálních věci přináší kompletní souhrn legislativních novinek v roce 2024. Řada změn ovlivní státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém.Rodičovský příspěvek

Došlo k navýšení rodičovského příspěvku ze 300 000 Kč na 350 000 Kč, v případě vícerčat se zvedá příspěvek ze 450 000 na 525 000. Týká se dětí narozených od 1. ledna 2024 nebo dětí, které jsou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Změna nastává i ve zkrácení maximální doby pobírání rodičovského příspěvku, nově do 3 let věku dítěte místo dosavadních 4 let.


Důchody

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 se zvyšuje o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně.


Novela zákona o důchodovém pojištění přináší pro tzv. předčasné starobní důchodce několik změn: 

 • maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky, 

 • potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 roků (účinnost od 1. 10. 2024), 

 • krácení procentní výměry za předčasnost, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku, 

 • procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku.

 


Pojistné na sociální zabezpečení

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2024 k těmto změnám: 

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 43 967 Kč, 

 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 Kč, 

 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 105 520 Kč ročně, 

 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13 191 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 852 Kč, 

 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost zahajující činnost je 10 992 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 210 Kč, 

 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 4 837 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 413 Kč, 

 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2024 činí 216 Kč Zavedení pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %

 

Nemocenské pojištění

Dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění: 

 • první redukční hranice na 1 466 Kč, 

 • druhá redukční hranice na 2 199 Kč, 

 • třetí redukční hranice na 4 397 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2024 nemění

a činí 4 000 Kč.


Zákoník práce

Novela zákoníku práce k 1. 1. 2024 přináší některé zásadní změny.

Uvolnění ze zaměstnání v souvislosti s akcí pro děti a mládež:

dosavadní úprava obsažená v zákoníku práce byla pro účely uvolnění ze zaměstnání v souvislosti s akcí pro děti a mládež přesněji specifikována. Např. bude nově jednoznačněji vymezeno, v jakém rozsahu a v jaké výši zaměstnanci náleží od zaměstnavatele náhrada mzdy (platu).


Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Dochází ke zvýšení minimální mzdy o 1 600 Kč na 18 900 Kč měsíčně (resp. o 8,70 Kč na 112,50 Kč na hodinu), a navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1., 2., 3. a 8. skupinu prací. Varianta úpravy nejnižších úrovní zaručené mzdy je o 1 600 Kč v prvních třech skupinách a o 3 200 Kč ve skupině 8.

 

Zaměstnanost

Zpřísnění podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí. Již nebude docházet k odsouvání poskytování této podpory v případě, že uchazeči o zaměstnání bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné. V návaznosti na tuto úpravu dochází ke zrušení institutu kompenzace. Cílem úpravy je zajistit, aby byla podpora poskytována od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Tím se obnoví původní význam odstupného jako kompenzace pro zaměstnance, kteří ztratí práci z organizačních důvodů. Zároveň se prodlouží doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Tím bude zajištěno přiznání a výplata podpory v nezaměstnanosti.

 

Podrobné informace ke všem změnám v roce 2024 v sociální oblasti jsou uvedeny na webu ministerstva Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost či na Facebook ministerstva.

 

 

42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page