top of page
  • Marta Dušková

Cyklotrasy a cyklostezky budou mít jednotné pojmenování v celé republice

Cyklokoordinátoři všech krajů společně s Ministerstvem dopravy ČR se dohodli na jednotné terminologii při pojmenování kategorií cyklotras a cyklostezek na pracovním setkání v Benešově, kterou zorganizoval Středočeský kraj.

Páteřní trasy budou nově označeny jako:

národní

nadregionální

regionální

Návrh nové terminologie je součástí nové Koncepce cyklistiky ve Středočeském kraji, kterou doporučili schválit krajští radní na zasedání 9. května 2024.

Krajem v současné době prochází 503 km cyklostezek. Síť je však nespojitá a území pokrývá nerovnoměrně. „Chceme, aby koncepce byla do jisté míry i metodickým návodem anebo příkladem pro ostatní kraje tak, aby v České republice vznikla ucelená síť stezek a tras, včetně jejich klasifikace a zatřiďování. Pro všechny krajské cyklokoordinátory připravujeme setkání, kde budeme například řešit sjednocení názvosloví, kategorizace atd.,“ vysvětluje Petr Borecký.

Dosud bylo pojmenování nejednotné a spíše zmatečné, protože byly používány různé termíny. Cyklokoordinátoři krajů se pak dohodli i na barvách cyklostezek a cyklotras podle kategorií. Pro národní určili červenou, pro nadregionální modrou a pro regionální cyklotrasu pak zelenou. Národní páteřní cyklotrasa propojuje jednotlivé kraje, nadregionální se zaměřuje na spojení významných rozvojových center a regionální pak napojují na trasy vyšší kategorie významná, krajská, spádová a hlavní rozvojová centra.

„Znovu bych chtěl připomenout, že cyklistická doprava je jedním z plnohodnotných způsobů dopravy, a to nejen za sportem a rekreací. Jestli nikomu nepřijde divné, že stát a kraj investují do silnil a železnice, nemělo by nikoho překvapit, že investují i do cyklostezek, a že to stojí peníze. V době elektrokol odpadá i častý argument, že u nás to nejde, protože je v Česku kopcovitý terén,“ uzavírá Petr Borecký.

Zdroj Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz) Kraje sjednotí terminologii při označování cyklotras. Vzorem je nová cyklokoncepce Středočeského kraje

 

61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page