top of page
  • Marta Dušková

Děti a kult krásy v online světě jako téma výzkumu

Šikana má mnoho podob a mezi kybernetickou šikanu patří tzv. body shaming neboli zostuzování ostatních kvůli vzhledu. Stejně jako jiné formy šikany se i tato forma zesměšňování přesunula do online prostředí na internet.

A právě téma Děti a kult krásy v online světě bylo předmětem výzkumu, kterého se zúčastnilo téměř deset tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let. Unikátní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy u dětí, uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty společně s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2 prostřednictvím programu O2 Chytrá škola, který se tématy chování v digitálním světě zabývá dlouhodobě.


Cílem výzkumu bylo zjistit nejen vnímání krásy, ale i proč děti upravují svůj vzhled, ale také zda se respondenti setkali s online zesměšňováním a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Výsledky výzkumu pomohou nastavit správnou prevenci a vzdělávání v této oblasti.


Otázka vzhledu je v době dospívání velmi důležitá a zabývá se jí v podstatě téměř každý. „Jen každé druhé dítě je podle výzkumu spokojené se svým obličejem, spokojenost s vlastním tělem deklarovalo 46 % dětí,“ uvádí Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jaké jsou důsledky body shamingu, jaké jsou negativní zkušenosti v podobě posměšků a hejtování v online prostředí, jaká jsou alarmující zjištění výzkumu, odpovědi na tyto otázky jsou zveřejněny na webu Děti a kult krásy v online světě (2022) - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz): „Nejčastěji se dětem ostatní posmívali kvůli tělesnému vzhledu (29 %) nebo obličeji a vlasům (26 %). 22 % dětí zažilo urážky kvůli oblečení nebo mobilu (značka, stáří mobilního zařízení). Jen 8 % dětí přitom přiznává, že by se někomu posmívalo v online prostředí, v reálném (offline) prostředí to bylo 13 %“.


Kompletní výzkumná zpráva Děti a kult krásy v online světě je k dispozici file (e-bezpeci.cz).

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page