top of page
  • Marta Dušková

Důležité téma pro každého z nás

Většina z nás se snaží tímto tématem nezabývat, moc o něm nepřemýšlet a myslet si, že mě se to netýká. Ovšem statistiky mluví jinak.

Zvyšuje se počet psychiatrických onemocnění a spotřeba antidepresiv.

Duševní onemocnění nese s sebou určité stigma, a to je horší než samotné onemocnění. Duševních onemocnění přibývá a psychická porucha může zhoršit tělesné onemocnění a naopak. Onemocnění řada lidí podceňuje a jen minimum duševně nemocných v Česku se léčí, i když léčba může zkvalitnit jejich život.Většina lidí považuje duševní zdraví za důležité, nicméně při obtížích drtivá část pomoc odbornou nevyhledá, i když ji potřebuje. Vinu má určitě malá informovanost v oblasti duševního zdraví, a především stigmatizace lidí s duševním onemocněním a vlastně i samotné psychiatrie.


Počet lidí trpících nějakou formou psychiatrické nemoci vzrostl mezi lety 2010 a 2020 o 22 %, což je celkem varující statistika. Proč tomu tak je, možná odpoví a pomohou informace.

Právě tomuto tématu se věnuje Národní zdravotnický informační portál, který zpracoval přehled všech dostupných dat do interaktivní infografiky pro snadnější orientaci v této problematice.


Rozbor duševních onemocnění v Česku je zveřejněn na Infografika: Duševní onemocnění v Česku | NZIP.


Nějakou formou duševního onemocnění trpí téměř 10 % Čechů, ať už se jedná o úzkostné poruchy, deprese, záchvaty paniky, fobie či nutkavé rituály a myšlenky apod., které mají něco společné. Postiženým značně komplikují život.


Mezi nejčastěji diagnostikované psychiatrické poruchy v roce 2020 patří:

Poruchy nálady (deprese, smíšená úzkostlivě depresivní choroba, depresivní episody a další)


Alzheimerova nemoc

Kategorie vážných psychických onemocnění (sem patří mimo jiné i schizofrenie)

Vaskulární demence (následek infarktů).


Důležité je uvědomit si svoje problémy, a pokud ještě nejsou, zaměřit se na prevenci a nevyhýbat se psychologům či psychiatrům. Duševní onemocnění může zasáhnout každého.


Jaké jsou příznaky a možnosti léčby?

Odpovědi je možné nalézt i v článku DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE | info-zdravi.cz.31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page