top of page
  • Marta Dušková

Další Středočeské fondy se novým žadatelům o dotace otevírají v únoru

K dispozici je 82 milionů korun určených k čerpání dotací ve fondech, které se otevřou novým žadatelům v únoru. Patří sem Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. Kromě toho je stále možné čerpat z Fondu obnovy venkova, který je možné využít na rozvoj obcí do 2000 obyvatel.Žádosti o dotace či dary z Fondu hejtmanky je možné podávat ve lhůtě od 1.2. do 30.11. 2022. Fond může pomoct v mimořádné nouzi či při poškození majetku vlivem živelné katastrofy.


Infrastrukturní fond se otvírá od 14 února do 25. února a je možné z něj žádat o dotace na drobné vodohospodářské projekty. Další oblastí v rámci tohoto fondu je podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol.


Fond na podporu obecního bydlení je určen na podporu obcí v projektech pořizování sociálních bytů. Lhůta pro podání žádosti začíná 1. února a končí 16. prosince.


Podrobné informace ke každému fondu a možnosti čerpání dotací jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje V únoru se otevřou další Středočeské fondy. K dispozici bude 82 milionů korun - Úvodní strana | Informační systém krajského úřadu (kr-stredocesky.cz).

51 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page