top of page
  • Marta Dušková

Dnes na otázky odpovídá starosta Cítova David Rameš

CÍTOV - Další malý online rozhovor v pořadí již šestý. Už jsem psala, proč jsou to jen malé rozhovory. Jednak je rozhovor na jedno téma a tím je současná situace spojená s pandemií, takže rozhovor nejde natáhnout do obvyklé délky. A potom jsou rozhovory na dálku bez osobního setkání a povídání podstatně těžší. Na dálku jsem schopná dělat rozhovor pouze s lidmi, které znám osobně.

V Cítově bydlím osmým rokem, tak dnes malý rozhovor s Davidem Ramešem, starostou obce Cítov.

Dobrý den pane starosto.

Občas zaslechnu poznámku, co se teď na úřadech děje v této nelehké době, když nemají žádnou práci. Obec je ale nutné spravovat a starat se o ni pořád. Pravděpodobně je práce ještě víc. Čím se navíc musíte zabývat oproti běžné agendě?

Zdát se to může. Pro výkon přenesené působnosti státní správy a pro výkon samosprávy v naší obci konkrétně se objem agendy nijak nemění a nezmenšuje. Podle pravidelných metodických pokynů jsme i my oficiálně upravili úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost (aktuálně ve stupni 5. PES), nicméně u nás, ideálně po předchozí dohodě, vyřídíme záležitosti veřejnosti v podstatě kdykoliv za dodržení odpovídajících protiepidemických opatření. A mám za to, že obdobně je to i na jiných obcích s menšími úřady, kde není takový pohyb lidí. Přirozeně v případě větších úřadů to z pochopitelných důvodů umožnit nelze…

Navíc jsou veškerá opatření související s pandemií, konkrétně každý týden, nechci říkat každý den, měněna a my se jimi musíme řídit, mezi ně patří i neustálá desinfekce veřejných prostor, kterou od jara zajišťujeme. To je ostatně nové nejen pro nás, ale vůbec pro všechny.

Liší se v něčem práce teď v zimě oproti nouzovému stavu na jaře?

Liší se to snad jen v tom, že už víme, jak se v nouzovém stavu chovat, co zajistit, na co si dát pozor.


S jakými dotazy či problémy se teď lidé na úřad obracejí?

Co se týká koronavirové problematiky, tak opravdu jsou dotazy jen výjimečně. Celostátní média zajišťují kontinuální aktuální informovanost, byť někdy poněkud zmatečnou, ale v tomto případě opravdu problém není. Spíš se lidé na úřad obracejí s dotazy, co vše mohou vyřídit bezkontaktně, případně si ověřují možnosti osobní návštěvy úřadu.


Jsou nějaké žádosti o nestandardní službu případně pomoc v současné nelehké situaci?

Opravdu nestandardní situaci v přímé souvislosti s koronavirovou dobou jsme nezaznamenali. Oproti jaru jsme výrazně dál, víme, jak se chránit a co (velmi pravděpodobně) pomáhá, víme, jak toto období překlenout. I lidé samotní k druhému nouzovému stavu přistupují klidněji, pokud se to tak dá říci, než k tomu prvnímu. Na jaře se hodně diskutovala nabídka pomoci nejstarším se základním zásobováním. Na tomto místě bych rád vyzdvihl práci našeho SPOZ (Spolek pro občanské záležitosti), který má dokonalý přehled o situaci mezi nejstaršími občany a některým z nich už dávno pomáhá například zajištěním nákupů. Nicméně to ani tak nesouvisí s pandemií, ale je to jejich kontinuální činnost a patří jim za to velký dík!


Jakou máte zkušenost s dodržováním vládních nařízení v naší obci? Museli jste řešit nějaký konflikt?

Konflikt jsme neměli, a i za to patří všem dík! Lidé jsou v drtivé většině velmi rozumní a v tom malém zbytku případů opravdu postačí jen domluva.


Na stránkách obce je zveřejněno aktuální číslo s prokázaným nakažením Covid-19 v naší obci 27. Jak se toto číslo nakažených měnilo v průběhu nouzového stavu na jaře a nyní? Byl v tom nějaký výrazný rozdíl?

Nutno říci, že uváděný počet nakažených, zejména během prvního nouzového stavu, jsme občas přijímali s velkými rozpaky. Ta čísla byla totiž distribuována několika zdroji (KHS, krizovým štábem, médii) a vůbec se nepotkávala. Dala se tak brát snad jen orientačně. Nyní se situace v koordinaci výstupů zlepšila, a tak lze uváděná čísla brát jako relevantní. Údaje jsou nám každodenně zasílány prostřednictvím portálu STČ kraje a my je zveřejňujeme na webu obce.


Změnila pandemie život nějak Vám osobně či Vaší rodině? Zkrátka, jak vnímáte současný život.

Pandemie bezprecedentním způsobem omezila veřejný (hromadný) život. Lidé se přestali stýkat, mění se sociální návyky, vazby. Téměř každý den od někoho slyšíme, že „už jim to leze na mozek“. A není se čemu divit, zejména pak, jde-li o starší osoby, nebo třeba rodiče dětí, kteří se učí z domova. Zastavil se spolkový život, v naší obci tak bohatý, a já osobně vnímám právě toto jako velkou komplikaci a mohu si jen přát, aby po odeznění pandemie se vše podařilo nastartovat. Dalším zásadním negativem je postih některých podnikatelských sektorů, zejména pak služeb, jako je pohostinství, ale i dalších. My jsme například na jaře zrekonstruovali obecní prostory, ve kterých fungovalo kadeřnictví. Opakovaně jsme zveřejnili záměr k pronájmu těchto prostor, podali jsme inzeráty do novin, na web a výsledkem je, že se vzhledem k pandemii a nejrůznějším omezením pro výkon této služby nikdo nepřihlásil. Kadeřnictví nemá vůbec na růžích ustláno a naší obci tato služba opravdu chybí.

I zde v naději vyhlížíme konec pandemie…


Bude letos masopust?

Masopust bude asi jen těžko. U nás jde o cca 400 lidí, no to by musel být PES v jedničce, a to v únoru nehrozí.


Četla jsem o snížení rozpočtu obcím. Můžete se k tomu vyjádřit?

Nižší daňové příjmy postihnou úplně každého ve veřejném sektoru. V tuto chvíli můžeme jen odhadovat, jak bude pokles velký a také, jaké případné kompenzace veřejným rozpočtům budou nakonec přijaty. V loňském roce jsme také predikovali propad a díky kompenzačnímu bonusu byl rozpočet obce po stránce příjmové v podstatě naplněný. Pro letošní rok jsme rozpočet postavili jako schodkový, přičemž pro stanovení schodku jsme použili kalkulačku s pokyny nadřízených úřadů.

Naší snahou je totiž nezastavit investice do obce a její infrastruktury. No a budeme doufat, že další roky zkrátka bude líp.


Pane starosto, děkuji za rozhovor na dálku a přeji nám všem, ať je líp.


225 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page