top of page
  • Marta Dušková

Do tří chráněných oblastí půjdou finance ze Středočeského kraje. Týká se i mělnického regionu

Středočeský kraj schválil projektové záměry na zlepšení stavu tří přírodních památek. Téměř sedm milionů je uvolněno z Operačního programu Životní prostředí, které půjdou na zlepšení stavu tří chráněných oblastí.

Jedná se o chráněnou oblast Žerka na Mělnicku, Dymokursko na Nymbursku a les u Libeže na Benešovsku. V daných oblastech se nacházejí vzácné rostliny a živočichové, pro které je nutné vytvořit příznivé prostředí.

První je projekt na obnovu suchých trávníků v přírodní památce Žerka na Mělnicku, druhý na zlepšení stavu lučních společenstev v přírodní památce Dymokursko na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska a třetí v přírodní památce Les u Libeže na Benešovsku nese název „Aby zvonky zacinkaly“.


Přírodní památka Žerka se nachází na ploše cca 19 ha nedaleko Strážnice na území přírodního parku Rymáň a spadá do katastrálního území obce Vysoká. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 2016.


Předmětem ochrany v této chráněné oblasti jsou polopřirozené suché trávníky, křoviny a na ně jsou navázány vzácné a chráněné teplomilné druhy flóry a fauny.

143 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page