top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

„Doba plastová“ si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má postava Plastíka s kouzelným kufříkem

Doposud 26 základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji se zapojilo do unikátního projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé škole. V České republice program poskytuje exkluzivně vybraným školám skupina ORLEN Unipetrol. U žáků má vzbudit zájem o přírodní vědy prostřednictvím pokusů s plasty. V rámci projektu dostaly základní školy vzdělávací balíček skládající se z kufříku s pokusnou sadou, pracovních sešitů pro děti, příručky pro učitele a dalších materiálů v celkové hodnotě 550 tisíc korun.

„Plasty jsou charakteristickým materiálem dnešní doby. Je proto důležité i zároveň užitečné se o nich vzdělávat, aby nastupující generace lépe chápala, jak vznikají a jak je nutné s nimi zacházet ve smyslu udržitelné budoucnosti. A to platí i pro ty nejmladší školáky. Plastíkův kouzelný kufřík slouží jako stavební kámen pro nauku o přírodních vědách ve školním věku. Pokusy, které jsou v něm popsané, přivádějí děti k tématu plastů formou experimentů. Věříme, že se nám tím podaří přiblížit přírodní vědy budoucí generaci,“ komentuje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, jež vzdělávací program v České republice zastřešují a vynaložily na něj dohromady již 550 tisíc korun.


U německých sousedů, odkud Plastík pochází, najdeme naučný kufřík ve více jak polovině škol. „Udržitelnost přináší spoustu nových výzev, ke kterým znalost plastů, jejich charakteristiky a způsobu recyklace neodmyslitelně patří. Z tohoto důvodu asociace PlasticsEurope iniciovala program Kunos coole Kunststoff-Kiste, v českém překladu Plastík a jeho kouzelný kufřík, jako součást své spolupráce se základními školami. V Německu oslavil Plastík již 20 let, během nichž jsme rozdali na 17,5 tisíce sad,“ říká Tanja Rühl z komunikačního oddělení Plastics Europe Německo.


Během dvou workshopů, které se konaly ve městech Most a Kralupy nad Vltavou, předali zástupci skupiny ORLEN Unipetrol kufříky a doprovodné materiály celkem 26 školám z Ústeckého a Středočeského kraje. Pod vedením lektorky Adély Marschallové Rumlerové, učitelky z litoměřického gymnázia, se téměř čtyři desítky pedagogů seznámili s jednotlivými pokusy a následně si je sami vyzkoušeli. „Pedagogové mají unikátní možnost díky zvoleným experimentům interaktivně zapojit své žáky do badatelské výuky, a to zábavnou formou, kterou jim Plastík a jeho kouzelný kufřík představuje. Jak ukazují studie v oblasti vývojové psychologie a návyků učení, seznamování se s fenomény přírodních věd v časném mládí je základem pro jejich snazší pochopení v dospělosti,“ představuje Adéla Marschallová Rumlerová, učitelka chemie z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

Do projektu se zapojila i ZŠ Libiš, která od té doby sadu aktivně využívá: „Plastíkův kouzelný kufřík používáme při výuce druháků a třeťáků, konkrétně v kroužku Badatel. Výhodou je, že jsou zde na jednom místě všechny komponenty potřebné k pokusům. Žákům nejprve představíme různé druhy plastů a jak je od sebe odlišit. Příklady plastů sami vidí na věcech denní potřeby. Nejoblíbenější částí jsou pak pokusy, kde si vlastnosti plastů vyzkouší v praxi,“ uvádí Eva Hobíková, vedoucí kroužku a asistentka pedagoga. Žáci například zjišťují, jaké plasty se rozloží ve vodě a půdě, které plasty je mohou ochránit před nárazem a jak si plast vyrobit.


Skupina ORLEN Unipetrol plánuje vyrábět v roce 2030 až 20 % svých petrochemických produktů z recyklovaného materiálu. Společenskou odpovědnost přijala jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2020 výše 20,8 milionu Kč.


Pavel Kaidl, orlenunipetrol.cz

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page