top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Dopravní situace v Hybešově ulici v Kralupech nad Vltavou

1. dubna 2021 začala v ulici Na Velvarské silnici (č. II/101) problematická rekonstrukce mostku železničního přejezdu v Minicích, který byl dlouhodobě v havarijním stavu. Objízdná trasa pro osobní automobily (do 3,5t) vede do dnešního dne Hybešovou ulicí, přičemž stejný systém objížďky byl zvolen pro dopravu autobusovou. Situaci ovšem do těchto dnů komplikují zejména kamiony, kterým je průjezd touto destinací zakázán. Z tohoto důvodu vedení města podniklo několik podstatných kroků, díky nimž došlo alespoň k dílčímu posunu:Vyjádření starosty Marka Czechmanna:

„Když nám Středočeský kraj oznámil, že hodlá zrekonstruovat mostek Na Velvarské silnici, byli jsme pochopitelně rádi. Na riziko možného propadnutí vozovky bylo z naší strany opakovaně upozorňováno, přičemž další odklad této akce by byl opravdu riskantní. Už v tento moment jsme si ale uvědomovali, že se oprava mostku neobejde bez stanovení komplikované objízdné trasy, která řidičům motorových vozidel cestu přes město výrazně ztíží. Ještě jednou proto musím zopakovat, že objízdná trasa ulicí Hybešovou byla jedinou možnou alternativou, jiná v podstatě neexistovala a neexistuje.

Nás ale nyní mnohem více trápí to, že objížďky využívají i nákladní automobily nad 3,5 t, a to navzdory zřetelnému dopravnímu značení, jež toto nedovoluje. A právě z tohoto důvodu zde vznikají hodně krkolomné dopravní situace, které se velmi často neobejdou bez pokut. Náš problém to ale v daný moment neřeší. Jakmile kamion do Kralup přijede (směr od Prahy), je už skutečně pozdě. Přitom by se ale tak stát vůbec nemělo, protože už v obci Černý Vůl (silnice II/240) je z důvodu havarijního stavu vozovky zakázán průjezd nákladních vozidel nad 3,5t!


Nám tedy nezbývá nic jiného než k vymáhání dodržování omezení využívat jak Policii ČR, tak naši městskou policii a dále věřit, že se v dohledné době povede Hybešovu ulici ochránit před nadměrnou dopravou, nákladními vozidly, pro něž tato komunikace není absolutně určena. Nutné je však připomenout, že v lokalitě u Hybešovy ulice se poměrně hodně staví, takže se nelze vyhnout zásobování staveb. Současně ulicí musí projíždět vozidla, jež odváží městský odpad na skládku v Úholičkách. Zároveň bych chtěl tímto všem občanům poděkovat za shovívavost. Z vlastní zkušenosti vím, že onen rizikový úsek je vskutku frekventovaný a dopravní zácpy způsobené převážně železničním přejezdem jsou zde zejména v odpoledním čase na denním pořádku. Nicméně i nadále se budeme snažit využívat všech dostupných nástrojů k tomu, abychom dopravu přes město v rámci možností zefektivnili.“Rozhovor s Ladislavem Vovsem, ředitelem Městské policie Kralupy nad Vltavou, o současné situaci v Hybešově ulici:

Jak často provádíte kontroly kamionů v Hybešově ulici?

V ulici Hybešova provádí městská policie již od začátku dubna časté kontroly zaměřené na dodržování dopravní značky zákaz vjezdu nákladních automobilů. Kontroly jsou prováděny každý všední den, pokud je to možné, tak i vícekrát za den. Problémem je, že městská policie z kapacitních důvodů není schopna zajistit do terénu více než jednu hlídku. A prioritou této hlídky je zajišťování výjezdů na oznámení na linku 156, kterých je přibližně 15 denně. Vyřešení některého oznámení zabere hlídce 15 minut, některého naopak i 3 hodiny. Pokud je hlídka během kontroly v ulici Hybešova odvolána na zákrok, kde jde o ochranu zdraví, majetku, nebo veřejného pořádku, musí dát takovému oznámení vždy přednost a kontrolu musí přerušit.


Jak v tomto případě vypadá součinnost mezi městskou policií a dalšími složkami státní policie?

Komunikovali jsme v této věci se Středočeskou dopravní policií, s Dopravní policií Mělník i s Obvodním oddělením PČR v Kralupech nad Vltavou. Spolupráci máme v tomto směru od PČR přislíbenou, avšak i složky PČR se potýkají s podstavem a musí řešit obrovské množství jiných úkolů, které mají, bohužel pro nás, vyšší prioritu.


Kamiony by se však do Kralup vůbec dostat neměly. V obci Černý Vůl (silnice II/240) je z důvodu havarijního stavu vozovky zakázán průjezd nákladních vozidel nad 3,5t. Může za toto špatné dopravní značení, nebo řidiči tento zákaz nerespektují?

Výrazná většina řidičů nákladních vozidel, které v ulici Hybešova zastavujeme, si je přestupku vědoma a pokuty platí rovnou na místě. A to i přesto, že výše udílených pokut rozhodně není zanedbatelná. Objízdná trasa je totiž několikanásobně delší. Řidiči si tedy takto zkracují cestu v mnoha případech naprosto vědomě.


Zkoušeli jste ještě nějaké další nástroje, kterak řidiče efektivněji postihovat?

Ano. V ulici Hybešova je již od roku 2018 prováděno měření úsekovým radarem v obou směrech jízdy. Zajímali jsme se o možnost nastavit tento radar tak, aby byl schopen snímat projíždějící kamiony a na základě toho řidiče automaticky pokutovat. Bohužel se však toto řešení z legislativních i z technických důvodů ukázalo jako neproveditelné.7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page