top of page
  • Marta Dušková

Dotační řízení města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní a vzdělávací na rok 2024

Žádosti o dotace jsou přijímány od 15. ledna do 12. února 2024 na předepsaném formuláři s povinnými přílohami.Žádost se podává:

a)   fyzické osoby v písemné podobě osobním doručením v pracovních dnech v podatelně Městského úřadu Neratovice, nebo poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Neratovice; v případě zaslání žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum uvedené na otisku poštovního razítka, a současně v elektronické podobě na adresu: dotace@neratovice.cz,

b)   fyzické osoby vlastnící datovou schránku prostřednictvím datové schránky do datové schránky města Neratovice ID: 45qb68g,

c)   právnické osoby a fyzické podnikající osoby výhradně prostřednictvím datové schránky do datové schránky města Neratovice ID: 45qb68g. Na žádosti podané jiným způsobem u právnických osob a fyzicky podnikajících osob nebude brán zřetel.

 

Znění výzvy, dotační pravidla a potřebné formuláře je možné si vyzvednout osobně v budově MěÚ nám. Republiky 400, 1. patro – odbor školství a vnějších vztahů nebo jsou zveřejněny na webových stránkách města Dotační řízení na rok 2024: Neratovice.

 

Po předchozím objednání na telefonním čísle 315 650 449 je i nabídka individuálních konzultací, které budou probíhat v budově MěÚ nám. Republiky 400, 1. patro – odbor školství a vnějších vztahů, Mgr. Michaela Kučerová.

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page