top of page
  • Marta Dušková

Dotační výzva „Na učitelích záleží“ je pro rok 2022 vyhlášena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dotační výzvu s názvem Na učitelích záleží pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 15. dubna do 16. května 2022.

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru. Dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projekty se mohou zaměřovat i na podporu zvyšování zájmu o učitelské povolání. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele a široká veřejnost.


Podrobný text výzvy je zveřejněn na webových stránkách MŠMT Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“ pro rok 2022, MŠMT ČR (msmt.cz). Zde je možné nalézt i formuláře potřebné k výzvě.


Termín podávání žádostí je do pondělí 16. května.

62 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page