top of page
  • Marta Dušková

Dotační výzva „Na učitelích záleží“ pro rok 2023

Dotační výzvu Na učitelích záleží zveřejnilo 22. prosince 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Termín pro příjímání žádostí pro poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023 je do 30. ledna 2023.

Cílem dotační výzvy je především posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity, na které je možné žádat dotaci, mohou být například zaměřeny na motivaci budoucích učitelů či prezentace profese včetně akcí soutěžního charakteru apod.


Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele, studenti učitelství a široká veřejnost. Oprávněným žadatelem může být spolek, nadace či nadační fond, obecně prospěšná společnost, veřejná vysoká škola.


Podrobné informace a plné znění dotační výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ PRO ROK 2023, MŠMT ČR (msmt.cz).


30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page