top of page
  • Marta Dušková

Dotace z rozpočtu města Mělníka na kulturní a volnočasové aktivity

Jaké jsou podmínky dotačního programu na kulturní a volnočasové aktivity v roce 2024? Rada města Mělník je právě schválila. Právě dnes byl spuštěn dotační portál, kde je možné podávat elektronicky žádosti o dotace Dotační portál města Mělník (melnik.cz).Program podpory kultury v roce 2024

Podporovány budou kulturní aktivity, které nezajišťuje město Mělník a to především v následujících oblastech:

-        na kulturní činnosti a aktivity místních kulturních organizací

-        mimořádné aktivity v oblasti kultury a umění s ohledem na rozvoj kulturního dění města

-        na aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu

-        na projekty, které navazují na tradice a kulturní dědictví města

-        na kulturní akce vztahující se ke svátkům, významným výročím či významným dnům města

-        na reprezentaci města v soutěžích, na festivalech a dalších kulturních akcích pořádaných na nadregionální úrovni

-        na kulturní projekty a zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na cílové skupiny děti a mládež, senioři, mladí umělci, národnostní menšiny

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rámci schváleného rozpočtu města Mělníka pro rok 2024 na dotace v oblasti kultury činí 1 795 000 Kč.

Způsobilým žadatelem/ příjemce dotace je právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, působící na území města Mělníka.


Program podpory sportu 2024

Dotační tituly se budou týkat:

1) Podpory organizovaného sportu dětí a mládeže do 21 let,

2) podpory výkonnostního sportu a sportovní reprezentace města,

3) rozvoje kvalifikace a motivace trenérů a hlavních trenérů (metodiků) organizovaného sportu,

4) podpory sportovních akcí pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost,

5) podpory a rozvoje školního sportu,

6) investic do kvalitní sportovní infrastruktury.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rámci schváleného rozpočtu města Mělníka pro rok 2024 na dotace v oblasti sportu činí 16 000 000 Kč.

Způsobilým žadatelem/ příjemce dotace je právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti sportu v katastru města Mělníka.

Žádosti se podávají elektronicky na webové adrese dotace.melnik.cz prostřednictvím datové schránky.

 

 

57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page