top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Dva a půl roku podpory předškolního a základního školství v ORP Mělník

Místní akční skupina Vyhlídky, z.s. byla realizátorem dvou a půl letého projektu podpory školských zařízení a institucí neformálního vzdělávání v rámci MAP II. Díky projektovým finančním podporám bylo mělnickými i venkovskými školami využito téměř 11 miliónů korun. Po celou dobu realizace byly kontinuálně financovány aktivity jak na podporu pedagogů, žáků, rodičů či dalších pracovníků ve vzdělávacích institucích.

Školky, školy a jejich děti a žáci měli možnost se účastnit mezi školních soutěží, jezdit např. na vzdělávací aktivity do Šemanovic, Vidimi či na Kokořínsko na lektorované procházky, u kterých byla hrazena autobusová doprava, pro děti byly připraveny odměny za účast v soutěžích. MAS Vyhlídky v rámci projektu uspořádala mnoho vzdělávacích školení a seminářů pro pedagogy.

Také se podařilo vydat několik didaktických materiálů, které využívají jak školy, tak Regionální Muzeum Mělník, městská či státní policie pro práci s dětmi a žáky lokálních školských zařízení. Není možné zde zmínit vše, co bylo podpořeno, ale lze se inspirovat na webových stránkách Vyhlídek, kde najdete soupis financovaných aktivit.


Z reakcí podpořených subjektů víme, že byla realizace projektu přijata pozitivně a školská zařízení si zvykla, že se na MAS Vyhlídky mohou obrátit se svými nápady nebo požadavky. Budeme se tedy všichni těšit na MAP III a IV a další užitečnou spolupráci.


PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

MAS Vyhlídky, z.s.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page