top of page

Evropská unie v době moderní – literární či výtvarná soutěž

V rámci příprav českého předsednictví v EU vyhlásil Úřad vlády ČR soutěž pro studenty základních a středních škol. Úkolem je napsat esej, fejeton či úvahu o EU a soutěž běží do 31. března.


Soutěžní příspěvky je možné poslat digitálně na email esejCZPRES@vlada.cz.


Soutěže se mohou zúčastnit žáci druhého stupně základních škol, kteří píší esej na téma Evropa ekologická a zelená. Střední školy zpracovávají téma Evropa v průmyslové revoluci 4.0.

Připravena je i soutěž pro mladé výtvarníky z prvního stupně základní škol, kteří se mohou zapojit zasláním svého výtvarného díla vytvořeného libovolnou technikou na téma V Evropské unii jsme doma na email pohledniceCZPRES@vlada.cz.


V obou soutěžím je možné získat hodnotné ceny. Podrobné informace a pravidla soutěže jsou zveřejněna Úřad vlády ČR vyhlašuje v rámci příprav českého předsednictví soutěže pro studenty základních a středních škol | Vláda ČR (vlada.cz)26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page