top of page
  • Marta Dušková

Festival Dvořákova Nelahozeves letos slaví 70 let

Festival Dvořákova Nelahozeves vstupuje letos do 70. ročníku a uskuteční se v neděli 5. září v Nelahozevsi. Festival každoročně připomíná narození jednoho z nejvýznamnějších a nejhranějších českých hudebních skladatelů Antonína Dvořáka (8. 9. 1841 - 1. 5. 1904).Jednodenní akce nabízí sérii koncertů a také doprovodný program prostřednictvím workshopů a prohlídek pro děti a komentovaných prohlídek pro dospělé. Koncerty se odehrávají v autentických prostorech spjatých s Dvořákovým dětstvím v Nelahozevsi: ve skladatelově rodném domě, v kostele sv. Ondřeje, kde byl Dvořák pokřtěn, a v renesančním lobkowiczkém zámku Nelahozeves. Festival pořádají Lobkowiczké sbírky ve spolupráci s obcí Nelahozeves, Národním muzeem – Muzeem Antonína Dvořáka a Společností Antonína Dvořáka.


„Tam se podívejte na tu malou vesničku s dlouhým jménem Nelahozeves. A hned pod tím zámkem knížete Lobkovice tam to nízké stavení... vidíte? – tam měl můj otec hospodu a zároveň v ní řezničil. V tom domku jsem se narodil, a v milém tom kraji prožil jsem své chudé dětství.“ Antonín Dvořák, citováno podle Václava Novotného, S Dvořákem v Anglii, 1911


Podrobný program festivalu

11:00

Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka

Výběr z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila

Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus a přátelé

11.45 – 13:15

Dvořákovo klavírní trio v Rodném domě Antonína Dvořáka

Koncert se vstupy dvořákovských badatelů a interpretů na téma Dvořákova turné po českých a moravských městech před odjezdem do Ameriky v roce 1892

Účast přislíbila Veronika Vejvodová, vedoucí Muzea Antonína Dvořáka, Eleonore Kinsky, muzikoložka Lobkowiczkých sbírek, a Jan Fišer, houslista a člen Dvořákova klavírního tria

Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 46, Romantické kusy pro housle a klavír č.2, Klid, op. 68/5, a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello a klavír, a Klavírní trio č. 3 – Dumky

11:45 – 13:15

Dětská prohlídka zámku Nelahozeves s workshopem

Program pro děti ve věku 6-12 let s workshopem zaměřeným na dílo Antonína Dvořáka

Děti budou prostřednictvím pracovního listu objevovat vybrané poklady Lobkowiczkých sbírek. Seznámí se s historií rodiny, s výtvarným uměním a v neposlední řadě s nelahozeveským rodákem, hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem a jeho dílem. Po prohlídce bude následovat dílna zaměřená na Dvořákův Americký kvartet.

Sraz na nádvoří zámku mezi 11:30 a 11:45

13:30 – 16:00

Dětský program v parku

Seznámení se s životem sv. Ludmily formou kvízů, her a zábavných úkolů

15:00

Svatá babička Ludmila

Představení Ochotníků Nelahozeves k 1100. výročí smrti sv. Ludmily

14:45 – 15:15

Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves v době dětství Antonína Dvořáka

Přednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny a archivu Soni Černocké

Když v roce 1623 zakoupila Nelahozeves Polyxena z Lobkowicz, byl už reprezentativní zámek značně poškozen rabováním vojsk. Až do počátku 20. století nebyl zámek nikdy sídelní rezidencí Lobkowiczů, což se neblaze podepsalo na jeho stavu, paradoxně to však přispělo k zachování této vzácné renesanční památky v její původní podobě. V roce 1941, tedy v roce narození Antonína Dvořáka, zachytil podobu zámku na několika olejomalbách a akvarelech malíř Carl Robert Croll (1800–1863). Romantické výjevy při detailním prozkoumání odhalují nepříliš utěšený stav objektu, neznamená to však, že by se zde zastavil život. Budova sloužila potřebám administrativní správy panství, podrobné inventáře z tohoto období nám prozrazují mnohé o jejím vybavení a provozu. Kolem poloviny 19. století se do historie zámku také zapsalo několik výrazných lokálních osobností, byly zde provedeny významné stavební úpravy a v neposlední řadě také založen krásný anglický park, hojně využívaný až do druhé světové války obyvateli zámku, včetně členů rodiny Lobkowiczů.

Sraz na nádvoří zámku

15:30– 16:00

Zaměřeno na: 70 let festivalu Dvořákova Nelahozeves

Panelovou výstavou připomínající historii oslav narození Antonína Dvořáka provedou vedoucí Muzea Antonína Dvořáka, Veronika Vejvodová, a předsedkyně Společnosti Antonína Dvořáka, Markéta Hallová

Sraz u infocentra Nelahozeves

16:00 – 17:30

Bohoslužba s koncertem v kostele sv. Ondřeje

Árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kůstkové (soprán) za doprovodu Ondřeje Valenty (varhany)

18:00 – 19:30

Kvarteto Bohuslava Martinů na zámku Nelahozeves

Open-air koncert na nádvoří zámku, během kterého zazní výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými kvartety, Slovanským, op. 51, a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený od 10:00 do 17:30.

Prohlídky se budou konat vždy v 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30.

S výjimkou závěrečného koncertu je vstupné na všechny akce dobrovolné.


Podrobné informace k festivalu jsou k dispozici na www.dvorakovanelahozeves.cz, kde je možné zakoupit i vstupenky na závěrečný koncert.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page