top of page
  • Marta Dušková

Finanční úřad vyzývá: Nechoďte, volejte, podejte

V měsíci lednu 2021 budou mnozí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).


Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc tak, aby nebylo nutné podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomnosti na finančním úřadě.


Seznam telefonních kontaktů podle měst je k dispozici ZDE.


Vyřizující územní pracoviště je určeno podle místa pobytu poplatníka. Pracovníci správce daně budou na uvedených telefonech k dispozici každý den vždy v době pondělí a středa od 8 do 16.30 hodin, úterý a čtvrtek 8 až 14.30 hodin a v pátek od 8 do 13.30 hodin ve dnech od 4. ledna do 5. února.


Zdroj: FÚ pro Středočeský kraj


133 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page