top of page
  • Marta Dušková

Grantové řízení 2024 města Mšena pro spolky je vyhlášeno do konce února

Město Mšeno vyhlásilo grantové řízení 2024 podle Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím zabývající se dobrovolnou činností občanů.Termín doručení žádostí je do 29. února 2024 do 15 hodin na Městský úřad Mšeno do podatelny, poštou či elektronicky. Rozhoduje datum podání.


Kdo může o dotaci žádat

a) spolky, registrované organizace, obecně prospěšné společnosti

b) právnické osoby s působením v obvodu města

c) fyzické osoby působící v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit s trvalým pobytem v obvodu Mšenska

Dotace nebudou poskytovány příspěvkovým organizacím zřízeným městem a politickým stranám. Pro každou akci podává žadatel samostatnou žádost.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page