top of page
  • Marta Dušková

Grantové řízení města pro spolky je vyhlášeno

MŠENO - Rada města Mšena vyhlásila ve čtvrtek 14. ledna grantové řízení města Mšena pro rok 2021 podle Zásad města pro udělování podpory spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů. Plné znění zásad je zveřejněno ZDE.


Termín doručení žádostí je stanoven do pátku 26. února do 14.30 hodin na Městský úřad Mšeno do podatelny, v případě zaslání poštou je rozhodné datum podání.

Pro Grantový fond města Mšena bylo vyčleněna na sportovní a jednorázové sportovní akce zaměřené na děti a mládež 1% z rozpočtu města. Ostatní spolky, kulturní a společenské akce obdrží na základě čerpání předchozího roku vyčleněnou částku minimálně ve výši 0,2% z rozpočtu města.


O dotaci mohou požádat spolky, registrované organizace, obecně prospěšné společnosti, dále právnické osoby s působením v obvodu města a fyzické osoby působící v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit s trvalým pobytem v obvodu Mšenska.

Dotace nebudou poskytovány příspěvkovým organizacím zřízeným městem a politickým stranám.


Pro každou akci podává žadatel samostatnou žádost.

Podrobné informace pro poskytování programových dotací jsou zveřejněny na výše uvedeném odkaze v článku.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page