top of page
  • Marta Dušková

Grantový program města Veltrusy na rok 2023

Město Veltrusy zveřejnilo v neděli 19. března informace, které se týkají grantového programu v roce 2023. Letos bude rozděleno 500 000 Kč.

Jednotlivci a spolky mohou žádat o granty do 30. března. Potřebné dokumenty

k žádostem jsou zveřejněny na webu města Grantový program | Město Veltrusy.


Grantový program je rozdělen do dvou oblastí:

  • Kulturní, společenské a sportovní akce, kde bude rozděleno 100.000 Kč, maximální výše na jednotlivé akce je 8.000 Kč. Jeden žadatel může podat maximálně 3 žádosti.

  • Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí, mládeže a seniorů, zde bude rozděleno 400.000 Kč, maximálně však 100.000 Kč pro spolky, které jsou majiteli/provozovateli nemovitosti, a 65.000 Kč pro spolky, které žádnou nemovitost neprovozují. Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Dotace je poskytnuta na období kalendářního roku, tedy od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

a v tomto období musí být využita a pouze na účel, na který byla přidělena.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page