top of page
  • Marta Dušková

Jaká bude budoucnost Domova seniorů ve Všestudech?

Domov pro seniory Červený Mlýn sídlí u obce Všestudy nedaleko Kralup nad Vltavou. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Nachází se ve zrekonstruovaném objektu mlýna z roku 1792 a údajně sem jezdila na kávu i Marie Terezie. Je to krásný objekt, který je chráněnou památkou. Je postaven v zámeckém parku Veltrusy jako jednopatrová budova a kdysi sloužil jako funkční mlýn a jako salonek k odpočinku panstva při vycházkách či vyjížďkách. V době druhé světové války byl sídlem Hitlerjugend, po roce 1948 byl upraven na domov důchodců.

Vzhledem k tomu, že se na sociálních sítích nyní řeší v diskuzích budoucnost tohoto domova, starosta města Kralupy nad Vltavou Libor Lesák se vyjádřil k tomuto tématu na webových stránkách města:

„Problematika týkající se seniorů je samozřejmě aktuální, neboť populace stárne. My se nyní snažíme na toto připravit a postupně vytvářet co nejlepší podmínky nejen pro nové klienty, ale také pro zaměstnance. V jednom z rozhovorů, který jsem poskytl Mělnickému deníku, uvádím, že jednou z variant je rekonstrukce budovy internátu v areálu bývalého středního učiliště, kde by mohlo vzniknout moderní zařízení pro seniory (např. domov pro seniory či domov se zvláštním režimem).

V celém ORP Kralupy nad Vltavou je v současné době pouze jedno takové zařízení, které se nachází v obci Všestudy. Tamní Červený Mlýn je krásným objektem, ovšem hned z několika důvodů ho nelze rozšířit z hlediska kapacity. Nachází se totiž v zátopové oblasti a v neposlední řadě se jedná o památkově chráněnou stavbu. Taktéž náklady z hlediska   energetické náročnosti jsou dosti vysoké, přičemž celkový provoz už nevyhovuje potřebám posledních období. V této souvislosti velice děkuji paní ředitelce a všem zaměstnancům, kteří se o klienty skvěle starají a také se snaží udržet objekt v co nejlepším chodu. Z dlouhodobého hlediska však toto zařízení perspektivu bohužel nemá.

Jednou z variant je tedy rekonstrukce internátu a přesun domova ze Všestud do těchto prostor. Zde bychom zároveň mohli kapacitu rozšířit o více jak sto procent. Tímto bychom vyřešili problém nejen našeho města, ale také okolních obcí.

Zásadně musím dementovat příspěvky hovořící o rekonstrukci Červeného Mlýna s tím, že poté dojde k přesunu klientů do Kralup. Toto jsem nikde neuvedl, je to nesmysl a opravdu mě udivuje, že tyto nepodloženosti lidé na sociálních sítích šíří. Nevím… Samozřejmě je možné, že si to někdo mohl špatně vyložit (viz zmíněný rozhovor v Mělnickém deníku), ale spíše mám dojem, že se jedná o účelovou lež.

Ale ještě k tomu, co s objektem bude dál… Červený Mlýn je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Středočeský kraj. Je tedy zřejmé, že o dalším směřování rozhodne výhradně Zastupitelstvo Středočeského kraje, nikoliv starosta Lesák či zástupci města Kralupy nad Vltavou.

Středočeský kraj o možném přesunutí příspěvkové organizace ze Všestud do Kralup bude teprve rozhodovat. Pokud by byl tento záměr schválen, tak možnost jeho realizace je nejdříve za čtyři roky. V zásadách využívání zbytného majetku je schválené pravidlo nabídnout objety nejdříve ostatním organizacím kraje, dále obcím pro jejich využití a až naposled prodej transparentním postupem. Zde se jeví jako možné jednat i s památkovým ústavem o předání objektu pro využití potřeb zámku ve Veltrusech. 

O možném vzniku nového domova pro seniory, v místě bývalého internátu SOU, je nutný i souhlas zastupitelstva Kralup.“ 

Slovo redaktorky

Fotografie jsou z mého archivu, protože do Červeného Mlýna jezdíme s mužem každý rok od roku 2021 po zapojení do projektu Ježíškova vnoučata na návštěvu. Tento krásný objekt, který dýchá historií, tedy trochu znám.

 

47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page