top of page
  • Marta Dušková

Jaká jsou kritéria k zápisu do 1. ročníku ZŠ Veltrusy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve středu 6. dubna od 13.30 do 18 hodin na Základní škole Veltrusy.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1.9.2015 do 31.8.2016. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky či pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského roku.


Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem Školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.


Doklady nutné k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.


Registrace pro zápis do 1. ročníku bude zpřístupněna od pondělí 21. března do pátku 1. dubna.


Podrobné informace k zápisu a kritéria jsou zveřejněny na Kritéria k zápisu do 1. ročníku ZŠ Veltrusy | Město Veltrusy.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page