top of page
  • Marta Dušková

Jaké je správné držení tužky, cviky na psaní, i to je součást nových kurzů

Rodinné centrum Havránek Veltrusy otvírá grafomotorické kurzy s psycholožkou Pavlou Majerovou. Zahájení se uskuteční v pondělí 19. září od 16 do 16.45 hodin v RC Havránek Palackého 450.

Kurzy jsou určeny dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem a hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí nároků 1. třídy.


Rozvíjí tyto oblasti:

  • jemnou motoriku a grafomotoriku (uvolňování ruky, správné držení tužky, přípravné cviky na psaní)

  • vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, paměť a postřeh, pozornost a soustředění

  • percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání) předpočetní představy, orientaci v prostoru a na stránce, pravolevá orientaci

  • sociální dovednosti (vhodné i pro děti úzkostné, děti, které neumí pracovat s chybou, neví, jak vycházet s vrstevníky atd.)

  • a další dovednosti dle potřeb jednotlivých dětí

  • Přihlašování je možné na tel.: 775 669 960, pavla@psycholog-majerova.cz


12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page