top of page
  • Marta Dušková

Jaké jsou rozdíly mezi impresionismem a expresionismem?

Studenti Gymnázia Jana Palacha se vydali k pramenům umění a zkoumaly obsahy výtvarných stylů impresionismus a expresionismus. Na výsledky dlouhodobých projektů je možné se podívat na výstavě Kde pramení umění, která je instalována v galerii Za Rohem v prostorách Městské knihovny Mělník.

Výstavu je možné shlédnout do 31. srpna. Zobrazuje výsledky dvou metodických dlouhodobých projektů, kterými se studenti zabývali pod vedením pedagožky Eriky Duchkové.


Oba výtvarné směry expresionismus a impresionismus byly k sobě v protikladu a ovlivnily nejen výtvarné umění, ale i literaturu.

V souvislosti s výstavou vyhlásila Městská knihovna Mělník soutěž s názvem Letní esej o umění. Tématem letní soutěže je zpracování eseje na téma Kde pramení umění? Termín odevzdání prací je do 31. srpna a podmínky soutěže jsou zveřejněny na Kde pramení umění | Mekuc.


„Impresionismus je umělecký směr, který vznikl v druhé polovině 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě (plenér), kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem). Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků, pojmů.


Expresionismus byl (severo)evropský, především německý umělecký směr. Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu tzn. odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence. Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality“.

249 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page